Teach like a champion

 

Zoals u in de nieuwsbrief voor de herfstvakantie heeft kunnen lezen staan de maanden oktober en november op de Waalse school in het teken van ‘de actieve en betrokken leerling’. Dit betekent dat in alle groepen de leerkrachten, door middel van allerlei didactische werkvormen, de betrokkenheid van de leerlingen zullen stimuleren en vergroten. Het spreekt voor zich dat een betrokken leerling die actief meedoet met de les, het beste tot leren komt. De maand van de actieve leerling is daarom bedoeld om leerkrachten en leerlingen veel te laten oefenen met didactische werkvormen die uitdagend en activerend zijn voor leerlingen.

 

Leerkrachten kunnen gebruik maken van technieken vanuit Teach like a Champion. In het boek Teach like a Champion, dat na groot succes in de VS ook in Nederland erg populair is geworden, worden concrete technieken beschreven om leerlingen te laten excelleren. Enkele voorbeelden hiervan die de leerkracht kan gebruiken om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten zijn:

 

De bliksembeurt

Dit is een techniek waarbij de leerkracht klassikaal een vraag stelt maar de leerlingen mogen hun vinger niet opsteken. De leerkracht heeft een bakje met daarin alle namen van de leerlingen. Na het geven van denktijd voor alle leerlingen, trekt de leerkracht een naam uit het bakje en die leerling vertelt het antwoord. Elke leerling kan dus aan de beurt komen en dit vraagt van de leerlingen dat ze actief betrokken zijn bij les.

 

Pepper

Pepper wordt gebruikt als snelle, mondelinge herhaalmethode om energie in de les te brengen en de hele klas erbij te betrekken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Duel: twee leerlingen gaan staan, degene die het goede antwoord geeft blijft staan en mag een nieuwe tegenstander uitdagen.
  • Ga maar zitten: alle leerlingen gaan staan, wie het goede antwoord geeft mag gaan zitten.

 

De P-factor

De kern is dat leren een feest blijft. De beste leraren kruiden hun lessen met royale hoeveelheden energie, passie, enthousiasme, plezier en humor.