Techniekweek 2018!

 

De week van maandag 12 februari tot en met 16 februari stond volledig in het teken van de jaarlijkse Techniekweek op de Waalse school! Na een spetterende opening op het schoolplein door dhr. Smouter waar leerlingen een stroomkring simuleerden, werd het startsein gegeven en gingen er confettikanonnen af.

Gedurende de week hebben de leerlingen verschillende educatieve activiteiten gedaan waarbij techniek leidend was. Zo hebben ze in de onderbouw knikkerbanen gebouwd en met Beebots gewerkt. In de middenbouw leerden de leerlingen Robots programmeren. En in de bovenbouw werd er gewerkt met Makey Makey. Ook hebben kinderen deelgenomen aan een groepsdoorbroken circuit waarin allerlei proefjes werden gedaan, ‘technisch’ werd geknutseld, ‘slijm’ werd gemaakt, enz.

Tot en met maandagmiddag is een selectie van de werken van de leerlingen tentoongesteld bij de hoofdingang. Graag willen we alle ouders bedanken die deze week in de klassen hebben geholpen. Mede dankzij hun inzet was de techniekweek ook dit jaar een groot succes!