Uitslag enquête afstandsonderwijs

 

 

Maar liefst 98 ouders hebben de enquête over ons afstandsonderswijs ingevuld. Hartelijk dank hiervoor!

Gemiddeld geeft u ons een ruime 7 als rapportcijfer. Maar de meningen lopen erg uiteen. We kunnen concluderen dat vrijwel alle ouders die een onvoldoende geven dit doen omdat ze het niet eens zijn met de schoolsluiting. Zij geven aan dat afstandsonderwijs nooit een vervanging kan zijn van het fysieke onderwijs en zouden graag zien dat de kinderen weer naar school gaan.

We snappen de ouders die zich zorgen maken en de ouders die de combinatie van digitaal afstandsonderwijs met hun eigen werkzaamheden zwaar vinden. Net als u hopen we dat we snel onze deuren weer mogen openen.

We danken u als ouders voor de mooie cijfers en de complimenten. Maar natuurlijk waren er leerpunten. Naar aanleiding van uw feedback worden per aanstaande maandag enkele aanpassingen doorgevoerd in ons onderwijs:

Meer feedback op het (digitaal) gemaakte werk:

De leerkrachten volgen hoe de leerlingen digitaal werken. Ze houden in de gaten welke fouten er worden gemaakt en welke leerlingen leerstof wel of niet beheersen. Nog niet in alle groepen werd dit vervolgens met de leerlingen besproken. We hebben afgesproken dat er na iedere les met de leerlingen wordt terugblikt op hoe de les is verlopen.

Wekelijks persoonlijk contactmoment met ouders:

We lezen dat veel ouders graag even persoonlijk contact met de leerkracht hebben om te horen hoe het gaat. Tegelijkertijd begrijpen we dat die behoefte bij iedereen anders ligt omdat sommige ouders het thuisonderwijs nu al een grote belasting vinden.

Daarom hebben we afgesproken dat de leerkracht u zal vragen hoe u het liefst contact houdt over de voortgang van uw kind. Indien u prijs stelt op een wekelijks contactmoment, kunt u met de leerkracht afspreken op welk tijdstip dit het best plaats kan vinden.

Toevoegen facultatieve vakken:

Sommige ouders geven aan dat het werk dat leerlingen moeten maken al heel veel is, maar sommige ouders vinden het te weinig. Enkele ouders geven terecht aan dat het fijn voor de kinderen zou zijn om ook andere vakken dan alleen de ‘basisvakken’ te krijgen.

Om ouders en leerlingen hierin tegemoet te komen, hebben we in het rooster facultatieve vakken toegevoegd zoals ICT-les, Frans, gym, wereldoriëntatie en muziek. Deze mogen en kunnen de leerlingen volgen en zijn dus niet verplicht.

Onze focus zal blijven op de verplichte vakken rekenen, lezen en spelling, maar naar keuze zijn hier dus vakken aan toegevoegd.

Tot slot zullen we nog enkele aanpassingen doen voor de groepen 1 en 2. Door de groepjes leerlingen tijdens de lessen op het rooster iets groter te maken, houdt de leerkracht meer tijd over om in kleinere groepjes eventueel extra instructie te geven en het onderwijs dus meer op maat te maken. In de middagles zal er meer afwisseling worden aangebracht tussen leer- en doelessen om beter aan te sluiten bij de concentratieboog van de leerlingen.

De volledige uitslag van de enquête vindt u hier.