Uitslag Ouderenquête

 

Kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel bij de Waalse school, waarbij we ook de mening van ouders uiteraard serieus nemen. U heeft daarom enige tijd geleden de mogelijkheid gehad om een oudervragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan zijn inmiddels verwerkt en we informeren u hier bij deze graag over. Op verschillende aspecten kon tussen de 1 en de 4 gescoord worden, waarbij we onze norm op een 3 hebben gezet. Wanneer iets met een 3 of hoger beoordeeld wordt, staat dit gelijk aan ‘goed’:

 

Schoolklimaat  3,01

Sociale veiligheid  3.00

Opbrengsten  3.09

Zorg en begeleiding  3,00

Actieve en zelfstandige rol van de leerling  3,15

Didactisch handelen  3,12

Pedagogisch handelen  3,14

Leertijd  3,05

Kwaliteitszorg  3,06

Aanbod  2,82

Incidenten  2,82

 

Zoals u ziet, scoren alleen Aanbod en Incidenten net onder onze norm. Zoals u onlangs in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft de omgang met incidenten zeker onze aandacht en is er onlangs een studiedag gewijd aan preventie van (digitaal) ongewenst gedrag.

In de vragen t.a.v. het Aanbod ging het ook over de aandacht op de Waalse school voor vakken als muziek, creatieve vorming, buitenschoolse activiteiten, ICT, etc. Hoewel wij ons zeker oriënteren op een grotere rol voor ICT onderwijs, is het een bewuste keuze van de school om de focus te leggen op de basisvaardigheden zoals rekenen, lezen, spelling, etc. Uiteraard staan de andere vakken op ons rooster, maar het leggen van een goede basis op de kernvakken heeft voor ons prioriteit.

Het totaalcijfer wat u de Waalse school geeft is een 7,3. Een ruime voldoende waar nog ruimte zit voor verbetering, maar we ook als school trots op zijn!

Indien u geïnteresseerd bent in de uitgebreide analyse, bent u van harte welkom in het kantoor van dhr. Boogaard om deze te komen lezen. De analyse zal tevens besproken worden met de MR en de ouderregiegroep.