Vergadering leerlingenraad

 

Vrijdag 12 juni vergaderde de leerlingenraad van de Waalse school. Op de agenda stonden drie gespreksonderwerpen:

Het thuisonderwijs van de afgelopen maanden werd door de leerlingen geëvalueerd. Wat vonden ze fijn; wat hebben ze gemist; wat zijn aandachtspunten en wat kunnen we behouden nu de scholen weer open zijn.

Ook mocht de raad meedenken over welke boeken er voor de schoolbibliotheek aangeschaft zullen worden. Hier is een bedrag van €750,- voor beschikbaar gesteld.

Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de totstandkoming van het schoolplan 2020-2024. Zoals we al eerder berichtten, schrijft iedere school vierjaarlijks een plan waarin ambities en plannen verwoord worden.

Aan de leerlingen van de leerlingenraad werd vandaag de vraag gesteld hoe zij de Waalse school over 4 jaar graag zouden zien. Wat verwachten zij van de leraren, de materialen, het schoolgebouw, hun klasgenoten en de lesstof? Wat moeten we zo houden en wat kunnen we als school nog verbeteren?

Unaniem waren de leerlingen over de digitalisering van het onderwijs. Ook werden wensen uitgesproken voor meer kleur op de muren van de school, grotere lokalen, meer eigen keuzes van leerlingen m.b.t. het volgen van bepaalde vakken en leerkrachten die soms best nog iets strenger zouden kunnen zijn.

We danken de leerlingenraad voor het meedenken en de goede inbreng wat betreft de totstandkoming van het aanstaande schoolplan.