Verkiezingen leerlingenraad

 

Vanaf dit schooljaar werkt de Waalse school met een leerlingenraad. Elke groep van leerjaar 5 t/m 8 wordt door leerlingen vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De vertegenwoordigers worden deze week door hun klasgenoten gekozen middels officiële verkiezingen!

In de leerlingenraad wordt kinderen naar hun mening gevraagd over verschillende schoolzaken. Dit bevordert hun verantwoordelijkheid voor schoolse zaken, ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen en ze ondervinden wat realistisch en haalbaar is binnen een organisatie.

Over twee weken heeft de verkozen vertegenwoordiging van de leerlingenraad de eerste vergadering. U vindt binnenkort in de hal naast de poster van de MR, een poster waarop de leerlingenraad zichtbaar is. De gemaakte afspraken kunt u terugvinden in de nieuwsbrief.