Verlof aanvragen

 

Zoals u weet is uw kind vanaf 5 jaar leerplichtig.

Het moet dan elke schooldag aanwezig zijn,

op een aantal uitzonderingen na zoals vakanties en nationale feestdagen.

Er bestaan nog twee uitzonderingen: religieuze feestdagen en extra verlof bijzondere omstandigheden.

Met ‘religieuze feestdagen’ wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst.

Het Suikerfeest is zo’n feestdag.

Als uw kind hiervoor van school wegblijft,

moet u dit minimaal twee dagen van tevoren aan uw schooldirecteur doorgeven.

De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen,

geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen

maar geldt alleen voor evenementen van

religieuze aard.

Neem bij twijfel contact op dhr. Boogaard.

Meer informatie over leerplicht en verlofaanvragen kunt u vinden op:

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht/