Verslag vergadering leerlingenraad 14 januari 2020

 

 

Ook de vergaderingen van de leerlingenraad gaan tijdens de lockdown gewoon door. Deze week heeft onze bovenbouwcoördinator dhr. Van Dijk een online vergadering gehouden met de leden van de leerlingenraad.

Er waren twee agendapunten, waarvan het thuiswerken de eerste was. De leerlingen van de leerlingenraad zijn natuurlijk het klankbord van hun groep; zij weten wat er speelt in de klassen en mogen hier hun mening over geven. De leerlingen gaven aan dat het werk online altijd netjes klaar staat en dat de leerkrachten goede en duidelijke uitleg geven via het programma Microsoft Teams.

Als tip gaven de leerlingen mee dat de algemene, klassikale uitleg soms lastig is en dat er iets meer uitleg op niveau per leerling gegeven mag worden. Verder waren de leerlingen vooral positief ondanks dat ze hun klasgenoten natuurlijk wel heel erg missen. Vooral het buitenspelen met elkaar is een groot gemis.

Tot slot is er aan de leerlingen gevraagd of zij een leuk idee hebben om het jaar, na het einde van de lockdown, op een goede manier te openen met elkaar. De leerlingen kwamen met verschillende ideeën variërend van dansjes tot een filmmiddag. Vooral het organiseren van een gezellige spelletjesmiddag met wat lekkers was erg populair zodat de leerlingen met elkaar konden werken om de relatie onderling weer op te bouwen.

In februari staat de volgende  vergadering van de leerlingenraad gepland. Hopelijk kan deze weer fysiek plaatsvinden!