Vrolijk Pasen

 

Op woensdag 28 maart hebben de leerlingen op school Pasen gevierd. Dit werd gevierd door in de groep met elkaar te ontbijten en er werd stilgestaan bij het paasverhaal. De paasvakantie voor de leerlingen begint al op donderdag 29 maart. De leerkrachten hebben die dag een studiedag. Deze studiedag is de jaarlijks terugkomende kwaliteitsdag van de school waarop we de ingezette verbeteringen (tussentijds) evalueren.

 

Wij wensen u een gezegend Pasen en zien iedereen graag weer op dinsdag 3 april!