We gaan weer toetsen

 

Van 16 t/m 26 januari worden in alle groepen de citotoetsen afgenomen. De uitslag daarvan geeft ons een beeld van welke leerstofonderdelen al goed worden beheerst of eventueel extra aandacht nodig hebben. Daarnaast speelt de score van de leerlingen vanaf groep 6 een rol bij het advies voor het voortgezet onderwijs.

 

In de groepen 1 en 2 worden toetsen voor taal- en rekenen afgenomen. In de overige groepen worden de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling getoetst. De leerkracht van uw kind kan u vertellen wanneer de toetsen precies worden afgenomen.

 

De uitslagen van de toetsen vindt u terug in het rapport van uw zoon of dochter. Deze wordt op vrijdag 16 maart uitgereikt. Wanneer de uitslag van de toetsen daar aanleiding toe geeft, zullen wij u voor die tijd uitnodigen voor een gesprek.

 

Zoals u weet draagt een gezond ontbijt en een goede nachtrust bij aan de leerprestaties van uw kind. Daarom willen wij u eraan herinneren uw kind ’s morgens een gezond ontbijt te geven en ’s avonds op tijd naar bed te laten gaan.

 

De toetsen worden voornamelijk in de ochtend afgenomen dus het spreekt voor zich dat ook op tijd op school komen heel belangrijk is.