Acrogym

 

Deze week stonden de gymlessen van de groepen 3 t/m 8 in het teken van acrobatiek. Tijdens deze acrogym moesten de leerlingen op leskaarten kijken waarop afbeeldingen van acrogym stonden.

Het doel was vervolgens om de ‘torens’ na te bouwen en daarbij goed met elkaar te overleggen over wie welke taak zou krijgen.

In de onderbouw lag het accent op het maken van de juiste groepjes: welke oplossingen zijn er als er te veel of te weinig zijn voor een acrogym?

In de bovenbouw hebben de leerlingen hun creativiteit ingezet door zelf acrovormen te bedenken en deze vervolgens te laten zien aan de rest van de klas.