Groep 8a leert ongelijknamige breuken optellen

oktober 2017

Groep 8a heeft deze week gewerkt aan rekenleerdoelen waarbij aftrekken, optellen en breuken aan bod zijn gekomen. Tijdens de rekenles leerden leerlingen ongelijknamige breuken optellen.

Lees meer

Groep 6a kan verslag uitbrengen van een interview

oktober 2017

Groep 6a heeft deze gewerkt gewerkt aan de leerdoelen: “Ik weet wat verslag uitbrengen is.” en “Ik kan verslag uitbrengen van het interview.”

Lees meer

Groep 2b leert ‘buurgetallen’

september 2017

Leerlingen van groep 2b kregen van juf Van der Ent allemaal een getal. Vervolgens moesten zij zelf de leerlingen zoeken die hun ‘buurgetallen’ (1 lager en 1 hoger) hadden gekregen en in de juiste volgorde van laag naar hoog gaan staan.

Lees meer

Het Waalse team leert

september 2017

Ook het Waalse team leert en verbetert continu! Tijdens de studiedag op vrijdag 15 september gingen leerkrachten onder andere met elkaar in gesprek over het rekenonderwijs in hun groep om dit voor alle leerlingen te optimaliseren. Daarnaast een volgende stap gemaakt met Leren Zichtbaar maken waarbij specifiek is stilgestaan bij ‘leertaal’ die leerlingen nodig hebben om hun leerproces te kunnen verwoorden. 

Lees meer

‘Vloggen’ in groep 1 en 2

september 2017

Het eerste thema van het schooljaar in de groepen 1 en 2 staat in teken van kennismaken met hun klasgenoten en de leerkracht. Dit schooljaar gaat het eerste thema over ‘Vloggen’. De leerlingen maken zelfs een vlog in een eigen studio in de klas!

Lees meer
Wat hebben we nog meer geleerd?

Onderwijs

De Waalse School stelt zich ten doel het maximale uit iedere individuele leerling te halen. We baseren ons hierbij onder andere op de effectief bewezen inzichten van professor John Hattie. Dit betekent dat we kinderen leren om zich steeds bewuster te worden van hun leerproces.

Lees meer
14 oktober 2017 - 22 oktober 2017

Herfstvakantie

Informatie voor nieuwe ouders

Indien u uw kind wilt inschrijven voor de Waalse school, de school graag een keer van binnen wilt zien of als u meer informatie wenst, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.

Lees meer