Doorzettingsvermogen bij de leerlingen

februari 2019

Doorzettingsvermogen speelt een belangrijke rol bij het leren op school. Voor kinderen is het heel belangrijk om te leren dat je meestal niet zomaar iets kunt. Vaak moet je oefenen en er echt wat voor doen. De eerste keer gaat het misschien mis, maar door van je fouten te leren en het opnieuw te proberen komt een kind uiteindelijk tot leren. Je zou kunnen zeggen dat doorzettingsvermogen in veel gevallen een succescriteria is om iets te leren. In dat kader krijgen alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 een clinic Rugby aangeboden tijdens de gymles. Rugby is een sport die veel inspanning en doorzettingsvermogen van kinderen vraagt. Bovendien is rugby een oude sport en kent het daarom veel tradities. Respect is een van de belangrijkste! Tegen de scheidsrechter wordt niet gepraat of geroepen want hij beslist en ook de tegenstander wordt met respect behandeld.  

Lees meer

Plusklas maakt omkeerboekje

februari 2019

In de plusklas wordt op een andere manier gerekend dan tijdens de klassikale lessen waarbij de methode Wereld in Getallen leidend is. Zo werken de leerlingen in de plusklas meer onderzoekend en ontwerpend en wordt er meer zelfstandigheid van hen verwacht. De leerkracht geeft voornamelijk coachend les en stelt verdiepingsvragen om leerlingen zelf tot een oplossing te laten komen. Zo ook bij de opdracht ‘goochelboek’. Het doel van deze les is het maken van een goochelboek. Meetvaardigheid en leesvaardigheid zijn hierin belangrijk om een volgende stap te maken.

Lees meer

Groep 8b bouwt hoge toren tijdens de techniekles

februari 2019

De leerlingen van groep 8a hebben deze week tijdens de techniekles geleerd om een zo hoog mogelijke toren te bouwen van papier. Het doel van de les was om met de verschillende profielen van papier (rond, vierkant, rechthoekig) te onderzoeken welke mogelijkheden er toepasbaar waren om de toren te bouwen.

Lees meer

Groep 3a leert race-lezen

januari 2019

De leerlingen van groep 3a hebben deze week tijdens de taalles race-lezen gehad. Bij race-lezen gaat het erom hoeveel woorden of zinnen de leerlingen goed kunnen lezen binnen een bepaalde tijd. Leerlingen krijgen 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te lezen.

Lees meer

Kennismaken met muziekinstrumenten van over de hele wereld

januari 2019

  Leerlingen van groep 3 gingen met twee SKVR muziekdocenten op een muzikale ontdekkingsreis om de wereld. De docenten maakten muziek op instrumenten uit verschillende landen, zoals de tabla (Indiase trommel) en de saz (oosters snaarinstrument). Ook namen zij een grote kist met allerlei instrumenten mee waar de kinderen zelf op mochten spelen. Hierdoor hoorden…

Lees meer
Wat hebben we nog meer geleerd?

Onderwijs

De Waalse School stelt zich ten doel het maximale uit iedere individuele leerling te halen. We baseren ons hierbij onder andere op de effectief bewezen inzichten van professor John Hattie. Dit betekent dat we kinderen leren om zich steeds bewuster te worden van hun leerproces.

Lees meer
21 februari 2019

Thema afsluiting

Informatie voor nieuwe ouders

Indien u uw kind wilt inschrijven voor de Waalse school, de school graag een keer van binnen wilt zien of als u meer informatie wenst, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.

Lees meer