Volledige schoolopening 8 juni

juni 2020

Vanaf maandag 8 juni is de Waalse school weer volledig geopend. Al onze energie zal er de komende weken tot de zomervakantie op gericht zijn om in beeld te brengen waar de leerlingen staan w.b. de beheersing van de leerdoelen en om extra tijd en aandacht te besteden aan de eventueel ontstane hiaten.

Lees meer

Groep 7b leert zinnen in gebiedende wijs schrijven

juli 2020

Deze week leerde groep 7b zinnen schrijven in de gebiedende wijs. Om het doel goed in te slijpen hebben de leerlingen in twee of drie tallen zelf zinnen in de gebiedende wijs gezet.Ook kwam de gebiedende wijs voor in de spellinglessen en de nieuwsbegrip tekst van deze week.

Lees meer

Groep 1c leert vormen en kleuren benoemen

juli 2020

De leerlingen uit groep 1c leerden deze week het benoemen van vormen waarbij ze hele zinnen gebruikten.

Lees meer

Groep 6c leert over de aarde en de ruimte

juni 2020

In groep 6c werken de leerlingen aan de natuur- & technieklessen van  NAUT. Zo leren ze in het huidige hoofdstuk dat de aarde uit verschillende lagen bestaat en dat de dampkring van cruciaal belang is voor de aarde.

Lees meer

Groep 2a leert getallen t/m 10 splitsen

juni 2020

Deze week leerde de leerlingen uit groep 2A de getallen t/m 10 splitsen.

Lees meer
Wat hebben we nog meer geleerd?

Onderwijs

De Waalse School stelt zich ten doel het maximale uit iedere individuele leerling te halen. We baseren ons hierbij onder andere op de effectief bewezen inzichten van professor John Hattie. Dit betekent dat we kinderen leren om zich steeds bewuster te worden van hun leerproces.

Lees meer
29 juni 2020 - 30 juni 2020

Studiedagen; leerlingen vrij

Informatie voor nieuwe ouders

Indien u uw kind wilt inschrijven voor de Waalse school, de school graag een keer van binnen wilt zien of als u meer informatie wenst, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.

Lees meer