Groep 8 maakt constructieve knikkerbaan voor kleutergroep

november 2017

Met verschillende lesdoelen over het maken van constructies, hebben de leerlingen uit groep 8a de afgelopen periode in groepjes knikkerbanen gemaakt. De leerlingen hebben rekening moeten houden met een aantal succescriteria. Zo moest de knikkerbaan bestaan uit drie torens, twee bochten en de baan mocht maximaal een meter lang zijn.

Lees meer

Groep 1c vergroot de woordenschat

november 2017

Een grote woordenschat is erg belangrijk bij het begrijpend lezen en luisteren. Het vergroten van de woordenschat is daarom erg belangrijk in alle leerjaren. Groep 1c heeft deze week specifiek gewerkt aan woordenschat behorende bij het thema ‘vervoer’.

Lees meer

Groep 7 zoekt gelijkmatige breuken

november 2017

In groep 7 hebben de leerlingen kennis gemaakt met het begrip gelijkwaardige breuken. Breuken gelijkwaardig kunnen maken is een voorwaarde om later binnen de leerlijn rekenen eenvoudige bewerkingen met breuken uit te kunnen voeren.

Lees meer

Groep 6 leert zinsontleden

november 2017

Groep 6 heeft deze week gewerkt aan een taaldoel over zinsontleding. Tijdens de taalles leerden de leerlingen de persoonsvorm te herkennen in een zin met behulp van de tijdproef.

Lees meer

Groep 4c leert correct schrijven van woorden.

oktober 2017

Het doel tijdens de spellinglessen van groep 4c was het correct leren schrijven van woorden met een sch (bijvoorbeeld: schat); woorden met een s of z (bijvoorbeeld: zaag) en woorden met een v of f (bijvoorbeeld: vlag).

Lees meer
Wat hebben we nog meer geleerd?

Onderwijs

De Waalse School stelt zich ten doel het maximale uit iedere individuele leerling te halen. We baseren ons hierbij onder andere op de effectief bewezen inzichten van professor John Hattie. Dit betekent dat we kinderen leren om zich steeds bewuster te worden van hun leerproces.

Lees meer
28 november 2017

Rapport groep 1 t/m 8

Informatie voor nieuwe ouders

Indien u uw kind wilt inschrijven voor de Waalse school, de school graag een keer van binnen wilt zien of als u meer informatie wenst, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.

Lees meer