Groep 1b leert stevige iglo’s bouwen

februari 2018

De leerlingen van groep 1b leerden afgelopen week stevige iglo’s bouwen van suikerklontjes. Dit paste natuurlijk uitstekend bij het thema Techniek van deze week én bij de lage temperaturen in de winter. De doelen waren hierbij: het leren bouwen van een stevige constructie en het leren van het woord iglo (en woorden die hierbij horen). De onderstaande succescriteria werden bij het lesdoel gehanteerd:

Er moet een deur in de iglo
De iglo moet rond zijn
De suikerklontjes moeten zo gestapeld zijn dat het een stevig bouwwerk is.

Lees meer

Groep 7b leert cijferend optellen van geldbedragen

februari 2018

Groep 7 had deze week het cijferend optellen van geldbedragen als lesdoel. Er is herhaald dat het nauwkeurig onder elkaar zetten van de geldbedragen heel belangrijk is. Omdat een betekenisvolle activiteit de betrokkenheid van de leerlingen verhoogt, hebben de leerlingen bestellingen opgenomen vanuit een menukaart. Ook hebben ze met behulp van het schoolfruit een fruitwinkeltje gecreëerd.

Lees meer

Groepen 1 leren over Rotterdam

februari 2018

  De groepen 1 leerden deze week over Rotterdam en de haven. De SKVR verzorgde een voorstelling met allerlei liedjes over het boek ‘1000 dingen over Nederland’ van Charlotte Dematons. Naar aanleiding van dit boek leerden de kinderen dat in de haven van Rotterdam veel goederen aankomen die daar vandaan naar de rest van Nederland…

Lees meer

Groep 5/6 telt in het Frans

januari 2018

Groep 5/6 heeft vorige week tijdens de les Frans het tellen tot 20 herhaald. Het doel hierbij was vooral dat de leerlingen de getallen ook goed leerden uitspreken. Zo hebben ze o.a. telefoonnummers opgeschreven en deze klassikaal voorgelezen in het Frans.

Lees meer

Groep 4a leert het schrijven van een elfje

januari 2018

Een doel in groep 4a was deze week: Het schrijven van een Elfje. Een elfje is een gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. Het elfje moest in het teken van het thema ‘Winter’ staan.

Lees meer
Wat hebben we nog meer geleerd?

Onderwijs

De Waalse School stelt zich ten doel het maximale uit iedere individuele leerling te halen. We baseren ons hierbij onder andere op de effectief bewezen inzichten van professor John Hattie. Dit betekent dat we kinderen leren om zich steeds bewuster te worden van hun leerproces.

Lees meer
19 februari 2018

Informatiebijeenkomst Rots en Water

Informatie voor nieuwe ouders

Indien u uw kind wilt inschrijven voor de Waalse school, de school graag een keer van binnen wilt zien of als u meer informatie wenst, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.

Lees meer