Groep 4a leert het schrijven van een elfje

januari 2018

Een doel in groep 4a was deze week: Het schrijven van een Elfje. Een elfje is een gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. Het elfje moest in het teken van het thema ‘Winter’ staan.

Lees meer

Groep 4a leert verhalen schrijven

januari 2018

Groep 4a is deze week begonnen met het leren ‘verhaal schrijven’. Het doel hierbij is vooral dat kinderen leren welke leestekens je gebruikt bij een verhaal en hoe je een verhaal opbouwt.
De kinderen hebben geleerd:
•Dat elke zin begint met een hoofdletter.
•Dat elke zin eindigt met een punt, vraagteken of uitroepteken.
•Dat je na afloop van het schrijven van je verhaal nog even goed controleert of je geen fouten hebt gemaakt.

Lees meer

Groep 3a leert splitsen

december 2017

Groep 3a heeft deze week gewerkt aan rekendoelen waarbij de ‘tweelingen’ centraal stonden. Tijdens de rekenles leerden de leerlingen verdelen, ook wel splitsen genaamd. Bijvoorbeeld: De tweelingen van 10 zijn er 2 van 5. De leerlingen leren op deze manier verdelen in 2 gelijke groepen.

De volgende succescriteria werden gehanteerd:

Ik kan bij elkaar optellen
Ik weet wat erbij sommen zijn
Ik kan eerlijk verdelen in 2 groepen

Lees meer

Groepen 7 en 8 krijgen les in cameratechnieken

december 2017

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben tijdens de creamiddag op donderdag 14 december een bijzondere les gehad. Het thema was ‘het kerstverhaal presenteren op camera’. Tijdens de les leerden ze cameratechnieken, hoe iets te belichten en hoe geluid wordt opgenomen. De les bestond uit een theoretisch en een praktisch deel. Voor het laatste deel mochten leerlingen gebruik maken van professionele camera- en geluidsapparatuur!

Lees meer

Groep 2a leert meten en wegen met kruidnootjes

december 2017

Groep 2a heeft deze week het recept van kruidnootjes verwerkt. Voordat de leerlingen kruidnootjes bakten, hebben ze eerst met de weegschaal precies gewogen hoeveel er van elk ingrediënt in de kom moest. Vervolgens hebben ze de kruidnootjes op maat gekneed en gebakken in de klas. De leerlingen kregen vervolgens een rekenles met de kruidnootjes waarbij begrippen als evenveel, meer en minder werden geleerd. Ook werden de woorden uit het actuele thema aangeboden.

Lees meer
Wat hebben we nog meer geleerd?

Onderwijs

De Waalse School stelt zich ten doel het maximale uit iedere individuele leerling te halen. We baseren ons hierbij onder andere op de effectief bewezen inzichten van professor John Hattie. Dit betekent dat we kinderen leren om zich steeds bewuster te worden van hun leerproces.

Lees meer
25 januari 2018

Mediawijsheid en opvoeding

Informatie voor nieuwe ouders

Indien u uw kind wilt inschrijven voor de Waalse school, de school graag een keer van binnen wilt zien of als u meer informatie wenst, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.

Lees meer