Schoon drinkwater maken in groep 6A

maart 2018

Groep 6A heeft deze week geleerd hoe Rotterdam aan schoon drinkwater komt. De kinderen hebben geleerd dat een meer voor drinkwater een spaarbekken heet. In de spaarbekken staat het water stil. De modder zakt langzaam naar de bodem en zo wordt het water helder. Dit hebben de leerlingen ook ervaren door het uitvoeren van een proefje. Door vies water in een glas te doen zagen ze dat de modder langzaam naar de bodem zakte waardoor het water helder werd. Maar dan is het nog geen drinkwater! Het water moet eerst gezuiverd worden. De leerlingen hebben geleerd hoe rivierwater via waterzuivering drinkwater wordt.

Lees meer

Woordenschat in groep 4

maart 2018

Groep 4c heeft deze week gewerkt aan de woordenschat. Doel van de creatieve lessen was om de themawoorden (zoals: het landschap, het portret en het stilleven) eigen te maken en te kunnen gebruiken. De leerlingen hebben de woorden getekend en zelf in groepjes uitgebeeld.

Lees meer

Plusklas leert over feestdagen

februari 2018

De leerlingen van de plusklas uit groep 5/6 hebben geleerd over feestdagen. Het ruime lesdoel was: ik weet veel over feestdagen. De leerlingen uit de plusklas maakten een lijst van dingen die we vieren én van feestdagen. Hier gingen ze inhoudelijk op in en stelden zichzelf de vraag op welke manieren worden feestdagen gevierd worden.

Lees meer

Groep 1b leert stevige iglo’s bouwen

februari 2018

De leerlingen van groep 1b leerden afgelopen week stevige iglo’s bouwen van suikerklontjes. Dit paste natuurlijk uitstekend bij het thema Techniek van deze week én bij de lage temperaturen in de winter. De doelen waren hierbij: het leren bouwen van een stevige constructie en het leren van het woord iglo (en woorden die hierbij horen). De onderstaande succescriteria werden bij het lesdoel gehanteerd:

Er moet een deur in de iglo
De iglo moet rond zijn
De suikerklontjes moeten zo gestapeld zijn dat het een stevig bouwwerk is.

Lees meer

Groep 7b leert cijferend optellen van geldbedragen

februari 2018

Groep 7 had deze week het cijferend optellen van geldbedragen als lesdoel. Er is herhaald dat het nauwkeurig onder elkaar zetten van de geldbedragen heel belangrijk is. Omdat een betekenisvolle activiteit de betrokkenheid van de leerlingen verhoogt, hebben de leerlingen bestellingen opgenomen vanuit een menukaart. Ook hebben ze met behulp van het schoolfruit een fruitwinkeltje gecreëerd.

Lees meer
Wat hebben we nog meer geleerd?

Onderwijs

De Waalse School stelt zich ten doel het maximale uit iedere individuele leerling te halen. We baseren ons hierbij onder andere op de effectief bewezen inzichten van professor John Hattie. Dit betekent dat we kinderen leren om zich steeds bewuster te worden van hun leerproces.

Lees meer
20 maart 2018

Oudergesprekken groep 1 t/m 8

Informatie voor nieuwe ouders

Indien u uw kind wilt inschrijven voor de Waalse school, de school graag een keer van binnen wilt zien of als u meer informatie wenst, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.

Lees meer