Groep 5B heeft deze week geleerd om rekensommen met geld te maken

december 2017

Groep 5B heeft deze week geleerd om rekensommen met geld te maken. De kinderen leerden hoe ze geldbedragen met een komma geschreven moeten worden. De volgende succescriteria werden gehanteerd: – Ik weet het verschil tussen een euro en een cent (en hoe deze zich tot elkaar verhouden) – Ik kan een geldbedrag (bijvoorbeeld € 4,75) splitsen in euro’s en centen en – Ik weet dat ik 100 cent schrijf als € 1,00

Lees meer

Groep 2a leert meten en wegen met kruidnootjes

december 2017

Groep 2a heeft deze week het recept van kruidnootjes verwerkt. Voordat de leerlingen kruidnootjes bakten, hebben ze eerst met de weegschaal precies gewogen hoeveel er van elk ingrediënt in de kom moest. Vervolgens hebben ze de kruidnootjes op maat gekneed en gebakken in de klas. De leerlingen kregen vervolgens een rekenles met de kruidnootjes waarbij begrippen als evenveel, meer en minder werden geleerd. Ook werden de woorden uit het actuele thema aangeboden.

Lees meer

Groep 8 maakt constructieve knikkerbaan voor kleutergroep

november 2017

Met verschillende lesdoelen over het maken van constructies, hebben de leerlingen uit groep 8a de afgelopen periode in groepjes knikkerbanen gemaakt. De leerlingen hebben rekening moeten houden met een aantal succescriteria. Zo moest de knikkerbaan bestaan uit drie torens, twee bochten en de baan mocht maximaal een meter lang zijn.

Lees meer

Groep 1c vergroot de woordenschat

november 2017

Een grote woordenschat is erg belangrijk bij het begrijpend lezen en luisteren. Het vergroten van de woordenschat is daarom erg belangrijk in alle leerjaren. Groep 1c heeft deze week specifiek gewerkt aan woordenschat behorende bij het thema ‘vervoer’.

Lees meer

Groep 7 zoekt gelijkmatige breuken

november 2017

In groep 7 hebben de leerlingen kennis gemaakt met het begrip gelijkwaardige breuken. Breuken gelijkwaardig kunnen maken is een voorwaarde om later binnen de leerlijn rekenen eenvoudige bewerkingen met breuken uit te kunnen voeren.

Lees meer
Wat hebben we nog meer geleerd?

Onderwijs

De Waalse School stelt zich ten doel het maximale uit iedere individuele leerling te halen. We baseren ons hierbij onder andere op de effectief bewezen inzichten van professor John Hattie. Dit betekent dat we kinderen leren om zich steeds bewuster te worden van hun leerproces.

Lees meer
11 december 2017

Koffieochtend

Informatie voor nieuwe ouders

Indien u uw kind wilt inschrijven voor de Waalse school, de school graag een keer van binnen wilt zien of als u meer informatie wenst, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.

Lees meer