Ons team

De Waalse heeft een hecht team van professionele leerkrachten en medewerkers.

Directie

De Waalse School wordt geleid door de directie. De directeur van de school is mw. P.B. van der Meer. Daarnaast zijn er twee adjunct-directeuren: mw. M. Wijsbeek en dhr. S. Kling. De directie wordt bijgestaan door de bouwcoördinatoren en de zorgcoördinator. Mw. S. Snippe is onderbouw­coördinator (groepen 1 t/m 4) en dhr. De Bruijn is bovenbouwcoördinator (groepen 5 t/m 8). Mw. B. Kat is de zorgcoördinator van de Waalse school.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten zijn de bepalende factor in het leerproces van de kinderen. In alle groepen is de groepsleerkracht hoofdverantwoordelijk voor de aan zijn/haar zorg toe­vertrouwde kinderen. In een aantal groepen is gedurende één of twee dagen per week nog een tweede leerkracht werkzaam. Voor alle contacten over uw kind, zijn/haar vorderingen of de gang van zaken in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht.

Sinds juni 2008 is de Waalse School gecertificeerd als Opleidingsschool. Naast het bieden van een goede stageschool met speciaal opgeleide mentoren, werken we zo aan een verbetering van het onderwijs aan onze leerlingen door de extra inzet van de studenten en onderwijsvernieuwing. Ieder jaar worden enkele derde- en vierdejaars PABO-studenten geselecteerd voor een aanstelling op de Waalse school. Zij zijn het hele jaar aan een groep verbonden en verzorgen met de groepsleerkracht het onderwijs. Een vierdejaars student zal aan het einde van de studie een LIO-stage volgen, de student geeft dan zelfstandig les. De studenten worden begeleid door de opleidingscoördinatoren van de Waalse school.

 

Vakleerkrachten

Specialisten en overige medewerkers

Zoals ook in onze visie staat, zijn we gezamenlijk verantwoordelijk. Goed onderwijs maken we met elkaar! De leerkrachten worden daarom ondersteund door onze interne specialisten, assistenten en overige personeelsleden. Deze zijn allen geschoold voor de taken die zij uitvoeren en werken in nauw overleg met de leerkrachten samen. Over leerlingen die op wat voor gebied dan ook iets extra’s nodig hebben, is er vrijwel altijd een interne deskundige aanwezig. Zie ook leerlingenzorg en specialisaties.

IB (Interne Begeleiding)

 Specialisten

Bouwcoördinatoren

Onderwijsondersteuners

Conciërge en administratie

Overige medewerkers

Overige leerkrachten

Studenten