Leerlingenzorg

 

 

De Waalse school stelt zich ten doel dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen. Daarom volgen, ondersteunen en bevorderen we de ontwikkeling zorgvuldig. In de groepen 1 en 2 gebeuren de kleuterobservaties middels het systeem Bosos. Daarnaast volgen we vanaf groep 2 de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen middels SCOL. Vanaf groep 3 hanteren we de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem.

We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.

Tekst op Schoolpoort 

De leerkrachten en interne begeleiders spelen een belangrijke rol. Alle leerkrachten beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken en leerbehoeftes van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leerkrachten ten minste twee keer per jaar een groepsplan op. In het groepsplan onderscheiden we drie niveaugroepen. Na iedere toetsperiode worden de resultaten van de leerlingen door de interne begeleider met de leerkracht besproken en worden de plannen aangepast.

Wanneer extra zorg op cognitief gebied nodig is, wordt deze zoveel mogelijk binnen de groep gegeven door de eigen leerkracht. Als extra begeleiding nodig is, wordt deze gegeven door onze Remedial Teacher (RT’er) dhr. G. Hoekstra. Wanneer er sprake is van meer- of hoogbegaafdheid is plaatsing in de Plusklas een mogelijkheid.

Bij complexe problemen kunnen indien nodig andere deskundigen ingeschakeld worden zoals de Cesartherapeut, de schoolmaatschappelijk werkster, de logopedist of schoolarts. In geval van extra onderzoek en/of zorg worden de ouders van desbetreffende leerlingen uiteraard bij de gesprekken betrokken.