Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is Passend Primair Onderwijs (PPO) in Rotterdam van start gegaan. Alle Rotterdamse basisscholen werken binnen PPO Rotterdam samen om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. Het uiteindelijke doel daarvan is dat het basisonderwijs in Rotterdam zo goed wordt toegerust dat ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben gewoon naar een basisschool in hun eigen buurt kunnen. Via onderstaande links kunt u alle informatie vinden over Passend Onderwijs.

Via PPO Rotterdam vindt u alles wat u wilt weten over Passend Onderwijs in Rotterdam: Passend Onderwijs.

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau opnieuw vastgesteld. In dit schoolondersteuningsprofiel staan uitgangspunten die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de benodigde voorzieningen in de woonwijk van het kind aanwezig zijn. SOP Waalse school.

Via deze link vind u informatie over PPO op de website van ons schoolbestuur: Passend Onderwijs binnen Kind en Onderwijs Rotterdam.

Ten aanzien van alle vormen van medisch handelen heeft Kind en Onderwijs Rotterdam een protocol opgesteld dat voor alle scholen geldt: Protocol Medisch handelen.