Praktische informatie

Schooltijden

De Waalse school heeft een continurooster. De leerlingen blijven tijdens de middagpauze gratis over.

Onze schooltijden zijn als volgt:

 

Maandag: 08:30 – 14:30 uur

Dinsdag: 08:30 – 14:30 uur

Woensdag: 08:30 – 12:30 uur

Donderdag: 08:30 – 14:30 uur

Vrijdag: 08:30 – 14:30 uur

Verlof aanvragen

Wanneer u gebruik wenst te maken van extra verlof buiten de schoolvakanties dan kunt u dit minimaal 8 weken van te voren aanvragen via de directie. Voor het toekennen van verlof gelden strenge regels. U krijgt bijvoorbeeld geen verlof om buiten de schoolvakanties goedkoper op vakantie te kunnen gaan. De wettelijke regeling omtrent verlof vindt u hier.

Geldzaken

Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden alle activiteiten betaald die niet uit reguliere gelden bekostigd kunnen worden. Hieronder vallen schoolreisjes, de viering van feestdagen zoals Sinterklaas, sportdag, Franse dag, het afscheid van groep 8, vervoerskosten bij excursies, etc.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, en dat willen we ook niet.

Bij de start van het nieuwe cursusjaar krijgen de leerlingen een brief mee naar huis met informatie over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage die ook in termijnen kan plaatsvinden.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld in overleg met de MR en bedraagt in het schooljaar 2021-2022 € 45,00 per leerling. Voor leerlingen die later in het schooljaar instromen bedraagt de ouderbijdrage € 4,50 per maand (berekend over de periode september t/m juni).

U kunt de ouderbijdrage op de volgende manieren voldoen:

– Overschrijving per bank NL 51 ABNA 080 95 57 568 t.n.v. Waalse school;

– Contant of per pin bij het conciërgeloket.

Er zijn verschillende fondsen beschikbaar die ouders kunnen helpen bij het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij helpen u hier graag mee! U kunt hiervoor contact opnemen met mw. T. Noordzij of mw. M. Cinder.

 

Vakanties en vrije dagen in 2021-2022:

Vakanties en vrije dagen in verband met studiedagen van de leerkrachten zijn in de agenda en de schoolkalender opgenomen.