Praktische informatie

Schooltijden

De Waalse school heeft een continurooster. De leerlingen blijven tijdens de middagpauze gratis over.

Onze schooltijden zijn als volgt:

 

Maandag: 08:30 – 14:30 uur

Dinsdag: 08:30 – 14:30 uur

Woensdag: 08:30 – 12:30 uur

Donderdag: 08:30 – 14:30 uur

Vrijdag: 08:30 – 14:30 uur

Verlof aanvragen

Wanneer u gebruik wenst te maken van extra verlof buiten de schoolvakanties dan kunt u dit minimaal 8 weken van te voren aanvragen via de directie. Voor het toekennen van verlof gelden strenge regels. U krijgt bijvoorbeeld geen verlof om buiten de schoolvakanties goedkoper op vakantie te kunnen gaan. De wettelijke regeling omtrent verlof vindt u hier.

Geldzaken

In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. De uitzondering wordt gevormd door activiteiten, die niet door subsidie worden gedekt. Hiervoor dienen ouders op basis van vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag te betalen.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld in overleg met de MR en bedraagt in het schooljaar 2021-2022 €45,00 per leerling. Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden alle activiteiten betaald die niet uit reguliere gelden bekostigd kunnen worden. Hieronder vallen schoolreisjes, de viering van feestdagen zoals Sinterklaas, sportdagen, de Franse dag, het afscheid van groep 8, etc.

Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen een brief mee naar huis met informatie over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage die ook in termijnen kan plaatsvinden. Wanneer de ouderbijdrage niet door ouders kan worden betaald, wordt er samen met de school naar een passende oplossing gezocht.

U kunt het verschuldigde bedrag contant of per pin bij het conciërgeloket voldoen of middels overschrijving per bank/giro NL 51 ABNA 080 95 57 568.

 

Vakanties en vrije dagen in 2021-2022:

Vakanties en vrije dagen in verband met studiedagen van de leerkrachten zijn in de agenda en de schoolkalender opgenomen.