Praktische informatie

Schooltijden

De Waalse school realiseert in alle groepen 27 lesuren per week. Het lesrooster is voor alle groepen gelijk:

 

Maandag: 8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 15:15 uur

Dinsdag: 8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 15:15 uur

Woensdag: 8:30 – 12:30 uur

Donderdag: 8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 15:15 uur

Vrijdag: 8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 15:15 uur

 

Verlof aanvragen

Wanneer u gebruik wenst te maken van extra verlof buiten de schoolvakanties dan kunt u dit minimaal 8 weken van te voren bij de directie aanvragen. Voor het toekennen van verlof gelden strenge regels. U krijgt bijvoorbeeld geen verlof om buiten de schoolvakanties goedkoper op vakantie te kunnen gaan. De wettelijke regeling omtrent verlof vindt u hier.

Geldzaken

In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. De uitzondering wordt gevormd door activiteiten, die niet door subsidie worden gedekt. Hiervoor dienen ouders op basis van vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag te betalen.

De vrijwillige ouderbijdrage / het schoolfonds bedraagt  in het schooljaar 2017-2018 € 52,50 per schooljaar. Rond de herfstvakantie krijgt de leerlingen u bericht  over de betaling van het schoolfonds. De ouderbijdrage is vrijwillig. Echter, wanneer de ouderbijdrage niet wordt voldaan, bestaat de mogelijkheid dat de betreffende leerling(en) wordt (worden) uitgesloten van deelname aan bepaalde activiteiten die uit het schoolfonds worden bekostigd.

U kunt het verschuldigde bedrag contant of per pin bij het conciërgeloket voldoen of middels overschrijving per bank/giro NL 51 ABNA 080 95 57 568.

 

Het schoolfonds omvat o.a.:

 

  • Het schoolreisje (hieruit wordt 35,- voor het kamp in groep 8 gereserveerd)
  • Excursies naar de kinderboerderij, schouwburg, museum, concerten, e.d.
  • Traktaties t.g.v. Sint Nicolaas, kerstfeest, Pasen, Franse Dag, Sportdag, etc.

 

Vakanties en vrije dagen in 2017-2018:

Vakanties en vrije dagen in verband met studiedagen van de leerkrachten zijn in de agenda opgenomen. Een beknopt overzicht vindt u hieronder:

 

Herfstvakantie: 16-10  t/m 20-10-17

Kerstvakantie: 22-12-16 t/m 5-1-18

Voorjaarsvakantie: 26-2 t/m 2-3-18

Paasvakantie:30-3 t/m 2-4-18

Meivakantie: 27-4 t/m 11-5-18

Pinksteren: 21-5-18

Zomervakantie:13-7  t/m 24-8-18

Vrije dagen i.v.m. studiedagen leerkrachten:

15 september

5 oktober

22 december

29 maart

18  en 19 juni

13  en  14 juli