Praktische informatie

Schooltijden

Na de zomervakantie continueren wij ook het continurooster in ieder geval tot de herfstvakantie. Dit betekent dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van van 8:30 tot 14:30 uur op school zijn. Zij blijven allemaal over en brengen een eigen lunch mee naar school. Op woensdag is er school van 8:30 – 12:30 uur.

Vanwege positieve reacties op het continurooster van zowel ouders als personeel, hebben we onderzocht of het mogelijk is om het continurooster ook ‘na corona’ / na de herfstvakantie te handhaven. Ondanks de organisatorische uitdaging, gaan we ervan uit dat dit mogelijk moet zijn. In dat geval moeten de schooltijden die nu tijdelijk aangepast zijn, definitief gewijzigd worden.

 

Maandag: 8:30 – 14:30 uur

Dinsdag: 8:30 – 14:30 uur

Woensdag: 8:30 – 12:30 uur

Donderdag: 8:30 – 14:30 uur

Vrijdag: 8:30 – 14:30 uur

Verlof aanvragen

Wanneer u gebruik wenst te maken van extra verlof buiten de schoolvakanties dan kunt u dit minimaal 8 weken van te voren aanvragen via de directie. Voor het toekennen van verlof gelden strenge regels. U krijgt bijvoorbeeld geen verlof om buiten de schoolvakanties goedkoper op vakantie te kunnen gaan. De wettelijke regeling omtrent verlof vindt u hier.

Geldzaken

In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. De uitzondering wordt gevormd door activiteiten, die niet door subsidie worden gedekt. Hiervoor dienen ouders op basis van vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag te betalen.

De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld in overleg met de MR en bedraagt  in het schooljaar 2020-2021 € 45,00 per leerling. Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden alle activiteiten betaald die niet uit reguliere gelden bekostigd kunnen worden. Hieronder vallen schoolreisjes, de viering van feestdagen zoals Sinterklaas, sportdagen, de Franse dag, het afscheid van groep 8, etc.

Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen een brief mee naar huis met informatie over de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage die ook in termijnen kan plaatsvinden. Wanneer de ouderbijdrage niet door ouders kan worden betaald, wordt er samen met de school naar een passende oplossing gezocht.

U kunt het verschuldigde bedrag contant of per pin bij het conciërgeloket voldoen of middels overschrijving per bank/giro NL 51 ABNA 080 95 57 568.

 

Vakanties en vrije dagen in 2020-2021:

Vakanties en vrije dagen in verband met studiedagen van de leerkrachten zijn in de agenda en de schoolkalender opgenomen.