De oudste basisschool van Rotterdam

Het ontstaan van de Waalse school hangt samen met een stuk geschiedenis, dat teruggaat tot de 16e eeuw.

In die tijd ontstond er hevige kritiek op de oude moederkerk, de katholieke kerk. In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg. De heerser in katholiek Europa, Karel V, nam dit niet en er volgde een periode van vervolging. Veel mensen protesteerden tegen de katholieke overheid en zij brachten een Protestation in. Na dit protest werden die mensen dan ook protestanten genoemd. In Frankrijk worden de protestanten Hugenoten genoemd. In Frankrijk was geen Hugenoot meer veilig. Zij vluchtten vooral naar Brussel, Antwerpen, Den Haag en Rotterdam. In het protestantse noorden konden zij betrekkelijk veilig hun godsdienst belijden en scholen stichten.

Pour former l’esprit et le coeur de la jeunesse (om de geest en het hart van de jeugd te vormen).

Lijfspreuk Waalse school

In Rotterdam stichtten zij een eigen gemeente waar Frans de voertaal was. Het stadsbestuur besloot dat de Waalse gemeente ook onderwijsvoorzieningen moest krijgen. Het bestuur van de Waalse kerk besloot in 1739 dat in het huis van de aangestelde schoolmeester de school gehouden zou worden. In 1739 waren er al meer dan 70 kinderen op de Waalse school, er was zelfs al een wachtlijst.

In de loop der tijd is er wel het een en ander veranderd.

In 1915 ging men verhuizen naar de Lange Torenstraat. Een heel modern ingerichte school, die helaas in 1940 tijdens het bombardement geheel door brand werd verwoest. De marmeren gedenkplaat is uit de puinhopen gered en hangt nu nog in het huidige schoolgebouw. In 1950 stelde de gemeente het pand aan de Goudseweg ter beschikking en tot op de dag van vandaag is hierin de Waalse school gevestigd. Het huidige gebouw is in de loop der jaren ook al menigmaal verbouwd en in verschillende fases zijn diverse delen bijgebouwd.