Identiteit

De Waalse school is een christelijke school. We werken vanuit deze grondslag aan de ontmoeting tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

De Waalse school heeft een gemêleerde leerling populatie en is een directe afspiegeling van Rotterdam anno 2021. Het grootste deel van onze leerlingen komt uit Rubroek en de aangrenzende wijken Centrum, Oude Noorden, Kralingen en Crooswijk, maar ca. 20% van onze leerlingen komt uit overige delen van Rotterdam of zelfs van daarbuiten. Wij hebben leerlingen van vrijwel alle nationaliteiten en ieder kind heeft daarbij zijn eigen verhaal te vertellen.

Wij zijn geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel en de daarbij behorende waarden. Vanuit liefde voor de medemens en de gedrevenheid om mensen tot hun recht te laten komen richten wij ons naar alle mensen die hun inspiratie halen uit een andere (religieuze) beleving.

Wij leggen verbinding met andere tradities, zoeken overeenkomsten en waarderen verschillen. De christelijke waarden zoals rechtvaardigheid, liefde, trouw, vergeving, vertrouwen, dienstbaarheid, barmhartigheid en geloof zijn voor ons van groot belang. Ieder mens is onze naaste en voor ieder mens zullen wij een naaste zijn.

Franse identiteit

De Waalse school biedt vanuit deze geschiedenis haar leerlingen Frans onderwijs. De Waalse school is in 1739 ontstaan vanuit de Waalse kerk. De school was oorspronkelijk Franstalig en werd opgericht ‘Pour former l’esprit et la coeur de la jeunesse’ (om de geest en het hart van de jeugd te vormen). Vanuit deze identiteit wordt in alle groepen 1 t/m 8 dus nog steeds Franse les gegeven. In het schooljaar 2021-2022 worden de lessen Frans gegeven door dhr. Popelier.

Op de Waalse school is levensbeschouwelijke vorming een dagelijks terugkerend onderdeel van het curriculum. Concreet vindt dit zijn neerslag aan het begin van de schooldag. Op dat moment wordt door de leerkracht geopend met Trefwoord, onze methode voor godsdienstonderwijs. Door bijbelvertellingen met daarbij behorende liederen en gesprekken willen we de leerlingen respect voor het geloof en elkaar bijbrengen.

Op de Waalse school worden de christelijke feesten in de groepen gevierd. Wij gaan er vanuit dat de ouders die voor de Waalse school kiezen deze vorm van religieuze vorming respecteren en dat hun zoon of dochter hier onbelemmerd aan mee mag doen. Een keer per schooljaar wordt structureel met het team gesproken over de identiteit van de school.