Onze visie

De Waalse school leert kinderen dat iedereen verschil kan maken op zijn eigen manier.

In de visie komt terug waar we voor staan. We willen een school zijn die kinderen leert dat de maatschappij een optelsom is van delen en dat iedereen verschil kan maken op zijn eigen manier. Hierbij staat de optimale ontwikkeling van het kind centraal. Cognitief, sociaal en maatschappelijk. Onze continu veranderende samenleving vraagt om leerlingen die ‘leren leren’. Onze visie past daarbij. Opbrengstgericht werken en het samen zoeken en vinden van oplossingen. We ‘lezen’ eerst het kind voordat we het ‘leren lezen’. We zijn er voor elkaar! In de onderwijsvisie van de Waalse school staan drie elementen centraal:

1. Samen verantwoordelijk zijn

2. Ontwikkeling van het individu

3. In contact staan met de omgeving

De eerste visiepijler houdt in dat alle medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van alle leerlingen van de school. Hierbij is interne samenwerking, maar ook samenwerking met externe deskundigen en vooral de ouders van onze leerlingen van cruciaal belang. Ook de leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het creëren van een prettige sfeer, een veilige leeromgeving en het behalen van hun persoonlijke leerdoelen.

Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid, staat in het onderwijs de ontwikkeling van het individu centraal. De Waalse school stelt zichzelf ten doel om het maximale uit iedere leerling te halen. Talentontwikkeling, het creëren van zoveel mogelijk kansen, het benutten van de individuele capaciteiten van elke leerling en het aanbieden van onderwijs op maat, zijn hierbij essentiële kenmerken.

De Waalse school vindt het belangrijk om in contact te staan met de wijk en onze maatschappij in het algemeen. Samen met onze partners bereiden we kinderen voor om op een goede en actieve manier deel te nemen aan de hedendaagse dynamische samenleving door niet alleen kennis aan te bieden, maar ook betrokkenheid te ontwikkelen. Niet alleen voor de jaren die ze bij ons op school doorbrengen, maar juist ook in de jaren daarna.