Doorzettingsvermogen bij de leerlingen

 

Doorzettingsvermogen speelt een belangrijke rol bij het leren op school. Voor kinderen is het heel belangrijk om te leren dat je meestal niet zomaar iets kunt. Vaak moet je oefenen en er echt wat voor doen. De eerste keer gaat het misschien mis, maar door van je fouten te leren en het opnieuw te proberen komt een kind uiteindelijk tot leren. Je zou kunnen zeggen dat doorzettingsvermogen in veel gevallen een succescriteria is om iets te leren. In dat kader krijgen alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 een clinic Rugby aangeboden tijdens de gymles. Rugby is een sport die veel inspanning en doorzettingsvermogen van kinderen vraagt. Bovendien is rugby een oude sport en kent het daarom veel tradities. Respect is een van de belangrijkste! Tegen de scheidsrechter wordt niet gepraat of geroepen want hij beslist en ook de tegenstander wordt met respect behandeld. Naast het bevorderen van het doorzettingsvermogen is het doel van deze clinic het stimuleren van sportief gedrag, het leren om respectvol om te gaan met de ander en natuurlijk gezond bewegen.