Groep 2a leert emoties benoemen

 

 

De leerlingen van groep 2a leerden deze week te praten over emoties en gevoelens met behulp van (een boek over) Het kleurenmonster.

De leerkracht gaf aan dat een emotie iets is wat je voelt vanbinnen, zoals blij of boos. Daarbij werden vragen gesteld als:

– Welke emoties kennen jullie nog meer?

– Wat voel je daar dan bij?

– Als een leerling benoemde dat hij weleens boos is geweest, hoe heeft hij/zij het dan opgelost?

Om de leerlingen op weg te helpen, benoemde de leerkracht zelf ook de emoties die zij weleens heeft ervaren en hoe zij daarmee omging. Hoe lost de leerkracht het bijvoorbeeld op als zij boos is?

De leerkracht vertelde dat zij een monster had ontmoet. Niet zomaar een monster, maar een monster met ook veel emoties en gevoelens: het kleurenmonster!

Het boekje werd voorgelezen en de daarbij behorende kleuren werden besproken. Na het voorlezen overlegden de leerkracht en de kinderen waar ze de kleurenmonsters het beste konden ophangen.

Als verwerking kleurden de leerlingen zelf een kleurenmonster van hoe zij zich op dat moment voelden.

De volgende succescriteria werden gebruikt tijdens deze les:

• Ik weet wat emoties en gevoelens zijn.

• Ik kan de verschillende emoties benoemen.

• Ik kan over mijn eigen emoties praten.

• Ik kan de genoemde emoties aanwijzen aan de hand van de platen uit het boek.