Groep 3 leert rekenen met tabellen

 

Groep 3a heeft deze week geleerd om te rekenen

met tabellen.

 

De kinderen leerden hoe ze in een tabel sprongen

van 2,3,4,5 en 10 konden maken.

 

De succescriteria die werden gehanteerd waren als volgt;

– Ik weet wat een tabel is.

– Ik weet wat een sprong is en hoe ik deze kan maken op

de getallenlijn.

– Ik ken de getallen t/m 30.