Groep 3a leert de letter ‘d’

 

In groep 3 leren de leerlingen lezen. En dat gaat heel vlot!

Al in de eerste twee schoolweken hebben de leerlingen van groep 3a veel letters (e, i, n, p, f, r, a, j, u, t, d, o, s, m, h, k, l, w, b, g, z, v) en klankzuivere woorden geleerd, zoals ‘kat’, ‘wol’, ‘juf’ en ‘pip’.

De leerlingen krijgen eerst de letters aangeboden waarna de letters vervolgens aan elkaar ‘geplakt’ worden.

De leesles wordt opgedeeld in 3 leesmomenten, zodat er gedurende de dag op meerdere momenten met de kinderen gelezen wordt.

Ook in andere werkvormen wordt met letters gewerkt. Als knutselopdracht maakten de leerlingen deze week een dinosaurus van de letter ‘d’!