Groep 3a leert race-lezen

 

De leerlingen van groep 3a hebben deze week tijdens de taalles race-lezen gehad. Bij race-lezen gaat het erom hoeveel woorden of zinnen de leerlingen goed kunnen lezen binnen een bepaalde tijd. Leerlingen krijgen 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te lezen. De eerste keer zetten ze dan met een rood potlood een streep onder het laatste woord dat ze gelezen hebben. De tweede keer proberen ze in een minuut nog meer woorden te lezen. De leerlingen beginnen weer helemaal bij het begin en kijken nu of ze verder kunnen komen dan de rode streep. De ervaring leert dat de leerlingen hierdoor steeds vlotter de woorden gaan lezen. Dit komt omdat zij dezelfde woorden steeds weer opnieuw lezen. Zo vormen ze een woordbeeld in hun hoofd van dat woord, wat later (bij herhaald lezen) geautomatiseerd kan worden. Het doel van deze leesles is dan ook om steeds sneller te leren lezen.