Groep 3b leert om splitsingen te maken

 

 

De leerlingen van groep 3b hebben deze week geleerd om splitsingen te maken met 5, 6 en 7. De leerlingen hebben in de ene hand een aantal kastanjes en daarna wordt uitgerekend hoeveel zij in de andere hand hebben.

De succescriteria die hierbij horen:

– Ik weet hoeveel kastanjes er in totaal zijn (5, 6 of 7)

– Ik kan zien en tellen hoeveel kastanjes er in de ene hand zijn

– Ik kan uitrekenen hoeveel kastanjes er in de andere hand zijn. Dit kan ik doen met behulp van doortellen, aftrekken of de splitsing na te leggen met blokjes

– Ik kan de splitsing opschrijven

– Ik kan een verhaal bedenken bij de splitsing

Aan het eind van de les werd er afgesloten met het grote splitsspel waarbij de leerlingen de geleerde vaardigheden in spelvorm hebben toegepast.