Groep 4 leert een nieuwe spellingsregel

 

In groep 4 hebben de leerlingen geleerd wanneer je één of twee klinkers in een woord moet schrijven. Ze noemen dit de spellingsregel van de jager. Marly uit groep 4b kan goed uitleggen dat je het woord jager met 1 a schrijft, omdat je aan het eind van de lettergreep een lange klank hoort.