Groep 4a leert in de natuur

 

Als er één onderwerp in de natuur is waar kinderen enthousiast van worden, dan is het water. Bijvoorbeeld het water in de sloot. Toch beseffen de meeste kinderen (en volwassenen) nauwelijks wat er allemaal in en om de sloot leeft. Tijdens een slootles gaat er een wereld voor ze open.Hoe heten al die rare waterdiertjes? Waarom leven er in de sloot andere dieren dan in de zee? Hoe bewegen de waterdiertjes zich voort? De les “In de sloot, uit de sloot” gaat in op deze verschillende vragen, door met kinderen aan de waterkant te gaan kijken en hen zelf te laten vissen met schepnetten. Want door ontdekken, uitproberen en observeren worden de wonderen van de sloot op een speelse manier inzichtelijk gemaakt. De kinderen doen ervaring op met andere levensvormen en krijgen waardering voor de dieren en de natuur om hen heen. Doel van deze lessen: Aan het einde van de lessencyclus hebben de leerlingen, door zelf met een schepnet in een sloot te vissen, ontdekt dat er een grote verscheidenheid aan dierlijke levensvormen in een sloot leven.

 

 

Succescriteria:

 

 

– Ik kan met een visnet waterdieren in de sloot vangen.

– Ik leer hoe ik verantwoordelijk om moet gaan met gevangen waterdieren.

– Ik weet dat er veel verschillende

waterdieren in en om de sloot leven en dat dit afhankelijk is van de waterkwaliteit van de sloot.