Groep 4b leert telefoneren

 

Groep 4B heeft geoefend met hoe je een telefoongesprek voert. De leerlingen hebben geleerd dat je tijdens een telefoongesprek elkaar niet kan zien. Daarom moet je duidelijk vertellen en praten. Eerst hebben ze geluisterd naar een geluidsfragment van een telefoongesprek. Daarna werd besproken waar een goed telefoongesprek aan voldoet. In tweetallen mochten de kinderen een telefoongesprek voorbereiden en voor de klas presenteren. Het script werd bedacht, geschreven en uitgevoerd door de leerlingen. Er zijn grappige, serieuze en spannende telefoongesprekken gevoerd.

 

Succescriteria waaraan het telefoongesprek moest voldoen zijn:

– elkaar begroeten en vertellen waarom je belt

– vragen stellen of zelf vertellen

– op elkaar reageren

– het gesprek afronden