Groep 5a leert het schrijven van een ‘elfje’

 

De leerlingen uit groep 5a leerden deze week een ‘elfje’ schrijven. Een elfje is een eenvoudige dichtvorm die bestaat uit elf woorden, verdeeld over vijf regels. Een elfje schrijven is een werkvorm voor de taalontwikkeling.

De volgende succescriteria werden door de leerlingen gehanteerd:

– Ik weet wat een elfje is.

– Ik weet de opbouw van een elfje: 1 woord, 2 woorden, 3 woorden, 4 woorden en eindigen met weer 1 woord.

– Ik weet dat het eerste woord zegt waar het elfje over gaat.

– Ik weet dat het laatste woord een samenvatting of een afsluiting is van het elfje.

De kinderen kregen de opdracht om twee elfjes te schrijven. Eén over een kleur en één over een dier. Zij mochten overleggen met elkaar en mochten hun eigen fantasie en creativiteit gebruiken. Als afsluiting hebben de leerlingen er een tekening bijgemaakt. Ze mogen erg trots zijn op het eindresultaat!