Groep 5b leert de betekenis van verschillende achtervoegsels

 

De leerlingen van groep 5b leerden deze week de betekenis van verschillende achtervoegsels zoals:

– loos (in werkloos)

– zaam (in buigzaam)

– rijk (in vitaminerijk).

Een achtervoegsel staat  aan het eind van een woord. Het zegt iets over het woord dat ervoor staat.

– loos = zonder

– zaam = gaat makkelijk

– rijk= met veel.

De les startte met het benoemen van het doel en het doorlopen van de volgende succescriteria:

– Ik lees het woord met het achtervoegsel: -loos, -zaam of -rijk erin.

– Ik verdeel het woord in stukken zoals: / werk / loos /

– Ik geef betekenis aan het woord: ‘werkloos betekent zonder werk’.

Daarna volgde de instructie en oefenden de leerlingen met het wisbordje. De leerlingen maakten vervolgens de opdrachten uit het boek in hun taalschrift.

Na het maken van de opdrachten in het boek, werd het leerdoel uitgebreid door een verwerking op Snappet. De leerlingen maakten op die manier extra opgaven op het eigen niveau die passend zijn bij de les. Zo wordt het lesdoel goed ingeslepen.