Groep 7b leert cirkeldiagrammen tekenen

 

 

Deze week leerden de leerlingen van groep 7b een cirkeldiagram maken tijdens de les ‘studievaardigheden’. In eerdere rekenlessen zijn de cirkeldiagrammen al een keer behandeld, maar nu is ook de link gelegd tussen studievaardigheden en cirkeldiagrammen.

De volgende succescriteria waren van toepassing tijdens de les:

– Ik weet hoe een cirkeldiagram er uit ziet.

– Ik weet dat de gekleurde vlakken segmenten heten.

– Ik kan een cirkeldiagram verdelen in segmenten door percentages uit te rekenen.

De groep wist nog heel goed te vertellen dat een cirkeldiagram, hetzelfde is als een breukenstrook, alleen dan rond. Nu hebben de leerlingen geleerd dat de vlakken in een cirkeldiagram segmenten heten. De kinderen kunnen nu aflezen welk deel en/of welk percentage van het cirkeldiagram is gekleurd.

De kinderen hebben zelf cirkeldiagrammen gemaakt die gebaseerd zijn op gegevens uit de klas. Ze hebben in de klas vragen gesteld aan de kinderen zoals:

– Welke sport beoefen jij?

– Hoeveel meisjes en jongens zitten er in de klas?

– Welk verschillende leesniveaus zijn er in de klas?