Groep 7b leert interviewen

 

Leerlingen uit groep 7b hadden de opdracht gekregen om mensen te interviewen in een winkelstraat.

Als echte journalisten gingen de leerlingen met een blocnote op pad om vragen te stellen en de antwoorden te

noteren.

 

Aan het einde van de les hebben de leerlingen klassikaal de verhalen aan elkaar gepresenteerd.

 

Het doel van de les was dat de leerlingen leerden samenwerken, interviewen, open vragen te stellen en het

resultaat te presenteren.

 

De succescriteria die werden gehanteerd waren als volgt:

 

  • Ik kan samenwerken met een evenredig taakverdeling
  • Ik weet wat open vragen zijn en kan ze toepassen
  • Ik kan presenteren voor een groep