Groep 7b leert zinnen in gebiedende wijs schrijven

 

Deze week leerden de leerlingen van groep 7b zinnen schrijven in de gebiedende wijs. Om het doel te beheersen zijn hiervoor de volgende succescriteria opgesteld:

• Een zin in de gebiedende wijs is een advies, bevel of een wens.

• Er staat geen onderwerp in de zin met gebiedende wijs.

• Er staat bijna altijd een uitroepteken aan het eind van de zin.

• De zin begint met de stam (ik-vorm) van het werkwoord.

Om het doel te behalen, hebben de leerlingen in twee- of drietallen zelf zinnen in de gebiedende wijs gezet. Ook kwam de gebiedende wijs voor in de spellinglessen en de nieuwsbegrip tekst van deze week.