Groep 7b leert zinnen ontleden

 

Groep 7b heeft tijdens de les Trefwoord geleerd om zinnen te ontleden. Hierbij mochten de leerlingen gebruik maken van het ‘regelschriftje’. Hierin staan alle belangrijke regels met betrekking tot taal die ze moeten onthouden om de leerstof goed te beheersen.

 

De succescriteria die de kinderen hanteren zijn:

 

–          Ik kan de persooonsvorm in de zin herkennen

–          Ik kan het onderwerp in de zin herkennen

–          Ik kan het werkwoordelijk gezegde in de zin

herkennen