Plusklas leert over feestdagen

 

De leerlingen van de plusklas uit groep 5/6 hebben geleerd over feestdagen. Het ruime lesdoel was: ik weet veel over feestdagen. De leerlingen uit de plusklas maakten een lijst van dingen die we vieren én van feestdagen. Hier gingen ze inhoudelijk op in en stelden zichzelf de vraag op welke manieren feestdagen gevierd worden. Ze leerden of er een samenhang is tussen een beroep en diverse feestdagen en ze verdeelden deze dagen in religieus en niet religieus. In de vervolglessen zullen de leerlingen zelfs zelf een feestdag gaan organiseren!