School gesloten i.v.m. corona-virus

 

Het zal u niet zijn ontgaan. De regering heeft besloten dat de scholen in Nederland tot 6 april  zijn gesloten. Uiteraard zullen we er als Waalse school alles aan doen om met u in contact te blijven en onderwijs op afstand te kunnen bieden voor alle leerlingen. Voor ouders in de door de regering bepaalde vitale sectoren, zal de school opvang verzorgen. Een complete lijst van de beroepen die hieronder vallen, vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

In de weken dat de school gesloten is, ontvangt u wekelijks een mail van de leerkracht waarin u informatie krijgt over (digitaal) werk dat uw kinderen voor school moeten en/of mogen doen. U krijgt in deze mails uitleg over de doelen die per week bereikt moeten worden en daarbij oefeningen/instructies voor de leerlingen. De focus zal hierbij liggen op de vakken (begrijpend) lezen, taal, rekenen en spelling. Voor de groepen 3 zal er ook veel technisch lezen aangeboden worden.

Een deel van het werk zal voor de leerlingen verplicht zijn om te maken; een ander deel is optioneel. Bij de verplichte digitale onderdelen kan de leerkracht namelijk op afstand zien wat er van het werk gemaakt is en hoe dit is gemaakt. Hier zal de leerkracht ook feedback op geven.

Een keer per week zal de leerkracht telefonisch contact met u en/of uw kind hebben om te vragen hoe het met u en uw kind gaat en of er nog vragen zijn over het schoolwerk. Tijdens het eerste telefoongesprek deze week is er ook gelegenheid om het rapport van uw kind met de leerkracht te bespreken.

Indien u vragen aan school heeft van algemene aard, kunt u die stellen via [email protected] of telefonisch via het nummer van school 010-4130405. Indien u vragen heeft aan de leerkracht kunt u deze gedurende de weken dat de school gesloten is, per mail stellen aan de leerkracht van uw kind. U kunt de vragen uiteraard ook stellen in het telefonisch contact met de leerkracht dat wekelijks plaatsvindt.

Uiteraard zal er ook vanuit het team en de directie van de Waalse school wekelijks via de nieuwsbrief een update worden gegeven over de stand van zaken in relatie tot de sluiting van de scholen. Indien er belangrijke ontwikkelingen zijn, ontvangt u hierover ook een e-mail. Mocht u de wekelijks nieuwsbrief nog niet ontvangen, meld u dan aan via de link op deze website.

Belangrijk om te vermelden is dat ook onze schoolmaatschappelijk werkster Lucia Tjon a Tjoen vanuit thuis doorwerkt. Ook wanneer u nog niet eerder contact met haar had, kunt u haar bellen via 06 43078556 om advies en/of hulp te vragen. Zij is dagelijks bereikbaar. Bij calamiteiten kunt u eveneens contact opnemen met: Veilig Thuis (0800-2000) of Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (010-2330000).

Van veel ouders krijgen wij de vraag of wij kunnen inschatten of de schoolsluiting inderdaad tot 6 april zal duren en of de kinderen daarna weer naar school kunnen gaan. Helaas is dit ook voor ons op dit moment nog volkomen onzeker. Van zowel school als ouders wordt nu flexibiliteit en veerkracht gevraagd. We hopen dat we samen met u het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm kunnen geven en in contact kunnen blijven over alles wat in het belang is voor onze leerlingen.

We danken u voor uw medewerking en begrip!