Volledige schoolopening 8 juni

 

Vanaf maandag 8 juni is de Waalse school weer volledig geopend. U heeft hier donderdag 4 juni een brief per mail over ontvangen. U kunt deze brief hier nogmaals inzien.

Al onze energie zal er de komende weken tot de zomervakantie op gericht zijn om in beeld te brengen waar de leerlingen staan w.b. de beheersing van de leerdoelen en om extra tijd en aandacht te besteden aan de eventueel ontstane hiaten. We zetten hiervoor alle beschikbare tijd en leerkrachten in. Hierdoor komen de lessen van Plusklas en de Franse lessen tot de zomervakantie te vervallen.

De studiedagen voor het team op 29 en 30 juni gaan door. De leerlingen zijn dan vrij. Op deze dagen analyseren wij de toetsresulaten en maken we aan de hand van de analyse de onderwijsplannen voor het nieuwe schooljaar gereed. In deze plannen zorgen we ervoor dat we na de zomervakantie in alle leerjaren per direct kunnen starten met de cruciale leerdoelen die in de afgelopen periode nog niet door alle leerlingen bereikt zijn.

We hopen op een leerzame periode tot de zomervakantie!