Agenda

Waalse School Kijkmiddag
14 november, 2018

Kijkmiddag

In de groepen 3 t/m 8 kunnen ouders tijdens de kijkmiddag het werk van hun kinderen inzien. De kinderen mogen zelf uitleg geven bij wat zij hebben gedaan.

Waalse School Rapport groep 1 t/m 8
19 november, 2018

Rapport groep 1 t/m 8

Op deze dag ontvangt u het eerste rapport van schooljaar 2018-2019. De rapportgesprekken vinden plaats op donderdag 21 november.

Waalse School Thema bijeenkomst
20 november, 2018

Thema bijeenkomst

Ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 zijn van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom in de bibliotheek/personeelskamer voor de themabijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de leerstof die tijdens het aanstaande thema aan bod komt en hoe u hier thuis bij kunt aansluiten.

Waalse School Oudergesprekken groep 1 t/m 8
21 november, 2018

Oudergesprekken groep 1 t/m 8

Op 21 november vinden de oudergesprekken over het eerste rapport van 2018-2019 plaats. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. In principe trekt de leerkracht hier 10 minuten per ouder voor uit.

Waalse School Informatie avond groep 8
26 november, 2018

Informatie avond groep 8

Ouders uit de groepen 8 zijn van harte welkom op maandag 26 november van 18:30 tot 20:00 uur. U krijgt op deze avond informatie over de overgang van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs en alles wat daarbij komt kijken.

Waalse School Huiswerkinformatie moment groep 3 t/m 8
30 november, 2018

Huiswerkinformatie moment groep 3 t/m 8

Tijdens de huiswerkinformatie momenten kunt u na schooltijd van 15:15-15:45 uur even bij de leerkracht van uw kind in de groep binnenlopen. De leerkracht is dan aanwezig om u te vertellen aan welke doelen in deze periode gewerkt wordt en wat u thuis kunt doen om uw kind hierbij te ondersteunen.

Waalse School Sinterklaasfeest
05 december, 2018

Sinterklaasfeest

Op 5 december viert de Waalse school het sinterklaasfeest. We verwachten een feestelijke dag en mooie cadeaus voor de kinderen!

Waalse School Studiedag; leerlingen vrij
06 december, 2018 - 07 december, 2018

Studiedag; leerlingen vrij

De leerkrachten hebben twee studiedagen, alle leerlingen zijn op donderdag 6 en vrijdag 7 december vrij.

Waalse School Koffieochtend
10 december, 2018

Koffieochtend

Tijdens de koffieochtend kunt u van 8:30 – 9:15 uur terecht voor een praatje en/of vragen over allerlei zaken en wetenswaardigheden. Het is een gelegenheid om vrijblijvend met andere ouders en met personeelsleden in contact te komen. Ook de coördinator ouderbetrokkenheid en de directie zijn vrijwel altijd tijdens de koffieochtend aanwezig.

Waalse School Inloopochtend
17 december, 2018

Inloopochtend

Tijdens de inloopochtend bent u van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom in de groep van uw kind(eren) om een les bij te wonen. Als er een gym- of zwemles op het rooster staat, bent u in het speellokaal, de gymzaal of het zwembad welkom.