Agenda

Waalse School Inloopochtend
05 november, 2019

Inloopochtend

Tijdens de inloopochtend zijn ouders van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom in de groep van hun kind(eren) om een les bij te wonen.

Waalse School Nationaal schoolontbijt
08 november, 2019

Nationaal schoolontbijt

Op vrijdag 8 november is het weer tijd voor het nationaal schoolontbijt! Op deze dag starten op de Waalse school alle leerlingen en leerkrachten de schooldag met een gezond ontbijt. Zo leert uw kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt eten.

Waalse School Thema afsluiting
11 november, 2019

Thema afsluiting

Na afloop van ieder thema in de groepen 1 en 2 laten de leerlingen tijdens de thema afsluiting in de groep aan hun ouders zien wat ze in het afgelopen thema geleerd hebben. U bent van 14:30 – 15:00 uur van harte welkom in de groep van uw kind(eren).

Waalse School Leerstofmoment
12 november, 2019

Leerstofmoment

Tijdens het leerstofmoment kunnen ouders van de groepen 3 t/m 8 vragen stellen over de lesstof en de doelen voor de komende periode aan de intern begeleiders (mw. Kat en mw. Boer), de directie en/of verschillende specialisten of vakleerkrachten. U bent van 14:30-15:30 met of zonder uw kind(eren) van harte welkom!

Waalse School Themabijeenkomst
18 november, 2019

Themabijeenkomst

Ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 zijn van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom bij de start van het derde thema van dit schooljaar ‘Pepernoten en kerstkransjes’. Tijdens de themabijeenkomst krijgt u informatie over de lesstof en de doelen die in het thema aan de orde komen en hoe u hier uw kind (thuis) bij kunt ondersteunen.

Waalse School Kijkmiddag
20 november, 2019

Kijkmiddag

In de groepen 3 t/m 8 kunnen ouders tijdens de kijkmiddag voorafgaand aan het rapport het werk van hun kinderen inzien. De leerlingen mogen zelf uitleg geven over welke doelen ze hebben bereikt en wat nog aandachtspunten zijn. U bent welkom in de groep van uw kind van 12:30 – 13:15 uur.

Waalse School Studiemiddag
25 november, 2019

Studiemiddag

Op maandagmiddag 25 november heeft het team een studiemiddag. De leerlingen hebben alleen ’s ochtends les. De studiemiddag staat in het van ‘Teach like a Champion’. Leerkrachten leren verschillende technieken om leerlingen te laten excelleren. Het gaat hierbij niet alleen om prestaties, maar ook om het werken aan een sterke klascultuur

Waalse School Rapport groep 1 t/m 8
25 november, 2019

Rapport groep 1 t/m 8

Op maandag 25 november ontvangt u het eerste rapport van schooljaar 2019-2020. De rapportgesprekken vinden plaats op donderdag 28 november.

Waalse School Oudergesprekken groep 1 t/m 8
28 november, 2019

Oudergesprekken groep 1 t/m 8

Op donderdag 28 november vinden de oudergesprekken over het eerste rapport van 2019-2020 plaats. Uw kind mag hierbij aanwezig zijn. In principe trekt de leerkracht 10 minuten per ouder/leerling voor de gesprekken uit.

Waalse School Sinterklaasfeest
05 december, 2019

Sinterklaasfeest

Op 5 december viert de Waalse school het sinterklaasfeest. We verwachten een feestelijke dag en mooie cadeaus voor de kinderen! De leerlingen zijn deze dag tot 12:00 uur op school. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij.