Agenda

Waalse School Pinkstervakantie
01 juni, 2020

Pinkstervakantie

Op tweede pinksterdag, maandag 1 juni, zijn alle leerlingen vrij. We wensen u een prettig lang weekend en graag tot dinsdag 2 juni! 

Waalse School Koffieochtend
05 juni, 2020

Koffieochtend

Tijdens de koffieochtend kunt u van 8:30 – 9:15 uur terecht voor een praatje en/of vragen over allerlei zaken en wetenswaardigheden. Het is een gelegenheid om vrijblijvend met andere ouders en met personeelsleden in contact te komen. Ook de coördinator ouderbetrokkenheid en de directie zijn vrijwel altijd tijdens de koffieochtend aanwezig.

Waalse School Leerstofmoment
08 juni, 2020

Leerstofmoment

Tijdens het leerstofmoment kunnen ouders van de groepen 3 t/m 8 vragen stellen over de lesstof en de doelen voor de komende periode aan de intern begeleiders (mw. Kat en mw. Boer), de directie en/of verschillende specialisten of vakleerkrachten. U bent van 14:30-15:30 met of zonder uw kind(eren) van harte welkom!

Waalse School Thema afsluiting
12 juni, 2020

Thema afsluiting

Na afloop van ieder thema in de groepen 1 en 2 laten de leerlingen tijdens de thema afsluiting in de groep aan hun ouders zien wat ze in het afgelopen thema geleerd hebben. U bent van 14:30 – 15:00 uur van harte welkom in de groep van uw kind(eren).

Waalse School Themabijeenkomst
15 juni, 2020

Themabijeenkomst

Ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 zijn van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom bij de start van het laatste thema van dit schooljaar ‘Op reis met Sil en Lis’. Tijdens de themabijeenkomst krijgt u informatie over de lesstof en de doelen die in het thema aan de orde komen en hoe u hier uw kind (thuis) bij kunt ondersteunen.

Waalse School Franse dag op de Waalse
17 juni, 2020

Franse dag op de Waalse

De Waalse school is de oudste basisschool van Rotterdam en op woensdag 17 juni viert de Waalse school haar 281-jarige bestaan. Op deze dag zijn er in alle groepen ‘Franse activiteiten’ en de dag wordt vanaf 12:30 uur afgesloten met een Franse brocante op het plein.

Waalse School Inloopochtend
23 juni, 2020

Inloopochtend

Tijdens de inloopochtend zijn ouders van de groepen 3 t/m 8 van 8:30 – 9:15 uur van harte welkom in de groep van hun kind(eren) om een les bij te wonen.

Waalse School Studiedagen; leerlingen vrij
29 juni, 2020 - 30 juni, 2020

Studiedagen; leerlingen vrij

Op maandag 29 en dinsdag 30 juni heeft het team twee studiedagen en zijn de leerlingen vrij. Op deze dagen worden de resultaten van de afgeronde Cito-toetsen gezamenlijk geëvalueerd op school-, leerjaar-, groeps- en leerlingniveau. Op basis van de analyses passen leerkrachten het aanbod en de planning voor de leerlingen (ook voor het volgende schooljaar) aan.

Waalse School Kijkmiddag
01 juli, 2020

Kijkmiddag

In de groepen 3 t/m 8 kunnen ouders tijdens de kijkmiddag voorafgaand aan het rapport het werk van hun kinderen inzien. De leerlingen mogen zelf uitleg geven over welke doelen ze hebben bereikt en wat nog aandachtspunten zijn. U bent welkom in de groep van uw kind van 12:30 – 13:15 uur.

Waalse School Rapport groep 1 t/m 7
06 juli, 2020

Rapport groep 1 t/m 7

Op maandag 6 juli ontvangt u het derde en tevens laatste rapport van uw kind van dit schooljaar. Leerlingen van de groepen 8 ontvangen hun rapport op de afscheidsavond van groep 8.