Agenda

Waalse School Start thema: ‘Lente in het tuincentrum’
10 maart, 2022

Start thema: ‘Lente in het tuincentrum’

Het zesde thema van het schooljaar gaat bij de groepen 1 en 2 van start. In dit thema staat de lente centraal. De kinderen leren over de natuur en het seizoen. Gedurende de week krijgt u als ouder informatie over de lesstof en de doelen die in het thema aan de orde komen en hoe u hier uw kind (thuis) bij kunt ondersteunen.

Waalse School Kijkmiddag
16 maart, 2022

Kijkmiddag

In de groepen 3 t/m 8 kunnen ouders tijdens de kijkmiddag voorafgaand aan het rapport het werk van hun kinderen inzien.

Waalse School Rapport 2 mee
16 maart, 2022

Rapport 2 mee

Op woensdag 16 maart ontvangt u het tweede rapport van uw kind van dit schooljaar. Vervolgens zullen er rapportgesprekken plaatsvinden op school.

Waalse School Kennismakingsochtend groep 1a
21 maart, 2022

Kennismakingsochtend groep 1a

Op maandag 21 maart van 08:30 uur tot +/- 09:15 uur is er een kennismakingsochtend voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1a. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet u de ouders van de kinderen en kunt u kennismaken met elkaar. We bespreken o.a. hoe de eerste schoolweken ervaren zijn en er is uiteraard ook de gelegenheid om vragen te stellen. Juf Snippe (onderbouwcoördinator) en/of meester van Dijk zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Waalse School Kennismakingsochtend groep 1b
22 maart, 2022

Kennismakingsochtend groep 1b

Op dinsdag 22 maart van 08:30 uur tot +/- 09:15 uur is er een kennismakingsochtend voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1b. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet u de ouders van de kinderen en kunt u kennismaken met elkaar. We bespreken o.a. hoe de eerste schoolweken ervaren zijn en er is uiteraard ook de gelegenheid om vragen te stellen. Juf Snippe (onderbouwcoördinator) en/of meester van Dijk zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Waalse School Rapportgesprekken groep 1 t/m 8
22 maart, 2022

Rapportgesprekken groep 1 t/m 8

Op dinsdag 22 maart vinden de rapportgesprekken plaats. Over de precieze invulling hiervan en inschrijfmogelijkheden, houden wij u t.z.t. op de hoogte. 

Waalse School Kennismakingsochtend groep 1c
23 maart, 2022

Kennismakingsochtend groep 1c

Op woensdag 23 maart van 08:30 uur tot +/- 09:15 uur is er een kennismakingsochtend voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1c. Tijdens deze bijeenkomst ontmoet u de ouders van de kinderen en kunt u kennismaken met elkaar. We bespreken o.a. hoe de eerste twee schoolweken ervaren zijn en er is uiteraard ook de gelegenheid om vragen te stellen. Juf Snippe (onderbouwcoördinator) en/of meester van Dijk zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Waalse School Studiedag Kind en Onderwijs
31 maart, 2022

Studiedag Kind en Onderwijs

Op donderdag 31 maart heeft het team een studiedag met de gehele stichting van Kind en Onderwijs. De leerlingen zijn op deze dag vrij. 

Waalse School Leerstofmoment groep 3 t/m 8
07 april, 2022

Leerstofmoment groep 3 t/m 8

Tijdens het leerstofmoment kunnen ouders van de groepen 3 t/m 8 vragen stellen over de lesstof en de doelen voor de komende periode aan de intern begeleiders, de directie en/of verschillende specialisten of vakleerkrachten. U bent van 14:00 – 15:00 uur van harte welkom!

Waalse School MR-vergadering
08 april, 2022

MR-vergadering

Op vrijdag 8 april staat de mr-vergadering gepland. De directie, leerkrachten- en oudergeleding komt tijdens de mr-vergadering samen om de vooraf opgestelde agendapunten te bespreken.