Nieuws

Waalse School Kleutergroepen bezoeken bakkerij
30 november, 2018

Kleutergroepen bezoeken bakkerij

De kleutergroepen bezochten de afgelopen periode de bakker aan de Crooswijkse weg. In de bakkerij voelden de leerlingen de warmte van de oven en konden zij zien hoe het deeg gekneed werd en hoe de broden de oven in gingen. Ze leerden welke ingrediënten die de bakker gebruikt in zijn brood, hoelang de broden in de oven gebakken worden en met wat voor materialen er gewerkt wordt, zoals bijvoorbeeld de grote platte schep. De bakker vertelde zelf dat hij van Turkse komaf is en opgroeide in de bakker van zijn vader. Mede daarom vond hij het leuk en belangrijk om zijn verhaal aan de kinderen te vertellen.

Lees meer
Waalse School Nieuws van de MR
30 november, 2018

Nieuws van de MR

De medezeggenschapsraad (MR) van de Waalse school is op vrijdag 23 november bijeen gekomen. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: (educatieve) uitstapjes, het leraren tekort, de MR jaarplanning en ouderbetrokkenheid 3.0. Wanneer u vragen heeft over de diverse (educatieve) uitstapjes of de besteding van het schoolgeld (ouderbijdrage) kunt u bij juf Trel of dhr. Boogaard terecht. De Waalse school stelt veel prijs op ouderbetrokkenheid. Wij vinden dat het bieden van goed onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ouders en de school. De Waalse school werkt hierbij vanuit de tien criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0. (https://www.cps.nl/page/1827).

Lees meer
Waalse School Informatieavond PO-VO op maandag 26 november
23 november, 2018

Informatieavond PO-VO op maandag 26 november

Op maandag 26 november organiseert de Waalse school een informatieavond voor de ouders en leerlingen van de groepen 7 & 8 waarbij voorlichting wordt gegeven over de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een scholenmarkt waar 8 middelbare scholen aanwezig zijn om informatie te verstrekken aan ouders en leerlingen.

Lees meer
Waalse School Sinterklaasfeest
23 november, 2018

Sinterklaasfeest

Sinterklaas is weer in het land. Op woensdag 5 december viert de Waalse School het Sinterklaasfeest! Hier vindt u meer informatie om deze dag feestelijk en goed georganiseerd te laten verlopen. Op dinsdag 27 november mogen alle kinderen van groep 1 t/m 5 hun schoen zetten, daarom moet iedere leerling uit groep 1 t/m 5 die dag een extra schoen meenemen. We vragen alle ouders die op 5 december ’s ochtends met hun kind(eren) naar school komen om hun kind(eren) naar de groep te brengen en daarna zo spoedig mogelijk weer de school uit te gaan. Ouders die de intocht willen zien, kunnen op het plein plaatsnemen en wachten achter ‘het heggetje’ op het tussenplein of in ieder geval achter de kinderen die op plein voor het bordes komen te staan. Alle groepen zullen na 8:30 uur met de leerkrachten weer naar buiten komen. Het is fijn als u er rekening mee houdt dat alle kinderen de intocht goed kunnen zien.

Lees meer
Waalse School Bliksemstage groepen 7
16 november, 2018

Bliksemstage groepen 7

Op donderdag 15 november namen de groepen 7 deel aan een bliksemstage bij verschillende bedrijven. De kinderen konden ontdekken en ervaren hoe verschillende bedrijven te werk gaan. Een bliksemstage heeft als doel de kennis van leerlingen over de arbeidsmarkt te vergroten. Bovendien krijgen leerlingen door het volgen van zo’n bliksemstage een reëel beeld van wat diverse beroepen inhouden.

Lees meer
Waalse School MR Waalse school
16 november, 2018

MR Waalse school

Op vrijdag 23 november komt de medezeggenschapsraad van de Waalse school weer bijeen. Onderwerpen die op de agenda staan zijn o.a.: de jaarplanning, de organisatie van (educatieve) uitjes voor leerlingen en het lerarentekort. De MR heeft ook een eigen e-mailadres, te weten [email protected] waar ideeën, tips en onderwerpen naar gestuurd kunnen worden die in de MR behandeld kunnen worden.

Lees meer
Waalse School Nationaal schoolontbijt 2018
9 november, 2018

Nationaal schoolontbijt 2018

Op woensdag 7 november hebben alle leerlingen van de Waalse school deelgenomen aan het Nationaal schoolontbijt. Zoals elk jaar is er voor iedere klas het uitgebreide ontbijtpakket. Dit ontbijt is hét schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Samen hebben we er ook dit jaar weer een mooi ontbijtfeestje van gemaakt!

Lees meer
Waalse School Groepen 8 nemen deel aan science festival
9 november, 2018

Groepen 8 nemen deel aan science festival

De Waalse school werkt steeds vaker aan de 21e eeuwse vaardigheden van hun leerlingen. 21e eeuwse vaardigheden worden gezien als de competenties die leerlingen nodig hebben in de maatschappij van de toekomst. Vaak wordt van 21e eeuwse vaardigheden gesproken in de context van digitalisering en globalisering. De groepen 8 op vrijdag 9 november naar het science festival van het Lyceum Kralingen geweest.

Lees meer
Waalse School Schoolfruit
2 november, 2018

Schoolfruit

Van 13 november tot en met 20 april doet de Waalse School weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kinderen krijgen drie keer in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit in de klas. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten.

Lees meer
Waalse School Teach like a champion
2 november, 2018

Teach like a champion

Zoals u in de nieuwsbrief voor de herfstvakantie heeft kunnen lezen staan de maanden oktober en november op de Waalse school in het teken van ‘de actieve en betrokken leerling’. Dit betekent dat in alle groepen de leerkrachten, door middel van allerlei didactische werkvormen, de betrokkenheid van de leerlingen zullen stimuleren en vergroten. Leerkrachten kunnen gebruik maken van technieken vanuit Teach like a Champion. In het boek Teach like a Champion, dat na groot succes in de VS ook in Nederland erg populair is geworden, worden concrete technieken beschreven om leerlingen te laten excelleren.

Lees meer