Nieuws

Waalse School Gastles oud leerlingen
28 september, 2018

Gastles oud leerlingen

Op woensdag 26 september was het de Europese dag van de talen. Verschillende oud-leerlingen kwamen daarom gastlessen geven. Zij zitten nu op het Wolfert Tweetalig havo/vwo, waar leerlingen naast de reguliere talen ook verplicht Spaans en Chinees volgen. Oud-leerling Tolgahan gaf een gastles Spaans in groep 8b.

Lees meer
Waalse School Rotterdams onderwijsteam van het jaar, Waalse school in de top 3!
25 september, 2018

Rotterdams onderwijsteam van het jaar, Waalse school in de top 3!

De Waalse school maakt kans op de titel ‘onderwijs team van het jaar’. Op vrijdag 5 oktober 2018 vindt de feestelijke uitreiking van de Verkiezing Leraar van het Jaar plaats. Tijdens dit feestelijke evenement worden Rotterdamse leraren in het zonnetje gezet en de leraren en het team van het jaar bekendgemaakt. De winnaars mogen zichzelf een jaar lang ambassadeur van het Rotterdamse onderwijs noemen.

Lees meer
Waalse School Van Gogh gaat naar school
21 september, 2018

Van Gogh gaat naar school

In diverse groepen heeft de SKVR een creatieve les gegeven over Vincent van Gogh. De les startte met een interactieve kennismaking met de schilder waarbij werden diverse voorwerpen en afbeeldingen. Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met houdingen van boeren op het land. Eerst d.m.v. het scheuren van papier, vervolgens door het te schilderen in de stijl van Vincent van Gogh. 

Lees meer
Waalse School Learning lab Pabo Inholland op de Waalse school
21 september, 2018

Learning lab Pabo Inholland op de Waalse school

Als opleidingsschool werkt de Waalse school nauw samen met de Pabo Inholland. Op dinsdag 18 september vond een zogenaamd “Learning lab” plaats op de Waalse school. Eerstejaars studenten kregen in ons schoolgebouw les van Pabo docenten. Ook bezochten zij de groepen 7 om daar een les te observeren. Aankomende week komen er studenten voor het thema levensbeschouwing.

Lees meer
Waalse School Schoolsportvereniging
14 september, 2018

Schoolsportvereniging

Sinds vorig schooljaar is de Waalse school een Schoolsportvereniging. De schoolsportvereniging koppelt sportverenigingen en scholen aan elkaar, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om dichtbij huis te sporten. Dit levert een positieve bijdrage aan de gezondheid en schoolprestaties van kinderen en verbetert de leefbaarheid van de wijk. Afgelopen week is er in de groepen 3 t/m 8 informatie meegegeven over de diverse mogelijkheden om te sporten in de wijk. Wanneer u vragen heeft over de sporten, een nieuw kennismakingsboekje wilt of informatie over het jeugdfonds sport, kunt u terecht bij meester Boogaard.

Lees meer
Waalse School SKVR wijkmuziekschool voor groep 6
14 september, 2018

SKVR wijkmuziekschool voor groep 6

De Waalse school werkt samen met de SKVR, waarvan ook de wijkmuziekschool onderdeel uitmaakt. Leerlingen vanaf groep 6 worden hierdoor in de gelegenheid gesteld een instrument naar keuze te leren bespelen. Op maandag 10 september kregen alle leerlingen uit groep 6 op school een introductie les van de Wijkmuziekschool. Tijdens de les maakten zij kennis met allerlei verschillende instrumenten en mochten deze ook bespelen. Aan het eind van de les ontvingen alle leerlingen een inschrijfformulier. Wanneer uw kind het leuk vindt om aan de lessen deel te nemen, kunt u dit formulier thuis invullen en vervolgens inleveren bij de leerkracht.

Lees meer
Waalse School Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019
7 september, 2018

Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

Tijdens de MR vergadering van vrijdag 7 september zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zo zijn er twee nieuwe MR leden dit schooljaar. Meester De Bruijn neemt zitting in de personeelsgeleding na het vertrek van juffrouw Van der Jagt. Mevrouw Tuijn – van Mannekes vervangt dhr. Boer in de oudergeleding. Juffrouw Kat, intern begeleider op de Waalse school, heeft de speerpunten voor het schooljaar 18-19 toegelicht.

Lees meer
Waalse School Franse les
7 september, 2018

Franse les

Deze week zijn de Franse lessen van meester Popelier en juf van Kooten gestart. Van groep 1 t/m 8 hebben de leerlingen geleerd hoe zij zich in het Frans kunnen voorstellen en iets over zichzelf kunnen vertellen. Meester Popelier en juf van Kooten hebben een lesprogramma samengesteld dat precies aansluit bij de leeftijd van de kinderen. In de kleutergroepen werd de les vormgegeven door een toneelstukje, terwijl in groep 6 een interactieve presentatie werd gegeven op het digibord inclusief filmpjes en foto’s.

Lees meer
Waalse School Ronald McDonaldhuis Sophia Rotterdam
31 augustus, 2018

Ronald McDonaldhuis Sophia Rotterdam

Tijdens de koningsspelen in het vorige schooljaar organiseerde de Waalse school een sponsorloop. De helft van de opbrengst is geschonken aan het Ronald McDonald huis in Rotterdam. De leerlingen van de Waalse school hebben samen maar liefst 52 overnachtingen voor families in het Ronald Mc Donald huis Sophia bij elkaar gelopen!

Lees meer
Waalse School We zijn weer begonnen!
31 augustus, 2018

We zijn weer begonnen!

De vakantie zit er weer op! Uitgerust en met veel energie zijn de leerkrachten en leerlingen weer begonnen aan het schooljaar 2018-2019. We heten iedereen en met name al onze nieuwe leerlingen van harte welkom op de Waalse school. Om het schooljaar 2018-2019 met alle ouders feestelijk openen, nodigen wij u uit om op 5 september van 12.00-12.30 uur een “Nieuwjaarsborrel” te komen nuttigen in de klas van uw kind. In alle groepen zijn ouders welkom om de leerkracht, de andere leerlingen en hun ouders te leren kennen. Verder heeft ieder gezin een nieuwe kalender ontvangen met daarin alle belangrijke data en de schoolgids.

Lees meer