Nieuws

Waalse School Franse dag op de Waalse
8 juni, 2018

Franse dag op de Waalse

De Waalse school is de oudste basisschool van Rotterdam en ooit opgericht door Franse Hugenoten. Op woensdag 13 juni viert de school haar 279-jarig bestaan. En zoals elk jaar pakken we flink uit! Er zijn die dag in alle groepen ‘Franse activiteiten’ en op het plein kunnen de kinderen genieten van o.a. een springkussen (groep 1 t/m 3), stormbaan (groep 4 t/m 8), Franse frietkraam en Jeu des boules. De dag wordt vanaf 12:30 uur afgesloten met een Franse brocante op het plein.

Lees meer
Waalse School Verlof aanvragen
8 juni, 2018

Verlof aanvragen

Zoals u weet is uw kind vanaf 5 jaar leerplichtig. Het moet dan elke schooldag aanwezig zijn, op een aantal uitzonderingen na zoals vakanties en nationale feestdagen. Er bestaan nog twee uitzonderingen: religieuze feestdagen en extra verlof bijzondere omstandigheden. Met ‘religieuze feestdagen’ wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst. Het Suikerfeest is zo’n feestdag. Als uw kind hiervoor van school wegblijft, moet u dit minimaal twee dagen van tevoren aan uw schooldirecteur doorgeven. De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen, geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen maar geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Neem bij twijfel contact op dhr. Boogaard.

Lees meer
Waalse School Medezeggenschapsraad verkiezingen
1 juni, 2018

Medezeggenschapsraad verkiezingen

De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan op scholen. De MR is een wettelijk ingestelde raad waarin ouders en leerkrachten kunnen meedenken over het beleid van de school. Aan het einde van dit schooljaar vindt een wisseling plaats in de oudergeleding van de MR van de Waalse school. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kunt u zich via het invulformulier, dat u op donderdag 31 mei jl. via uw kind heeft ontvangen, kandidaat stellen voor de MR. Ouders die zich kandidaat stellen, krijgen een bericht van ontvangst van hun kandidatuur. U kunt zich kandidaat stellen tot 8 juni 2018. U kunt het formulier inleveren bij dhr. Boogaard, voorzitter van de MR. Wanneer er meer mensen bij de MR willen komen, zullen er verkiezingen gehouden worden. Mocht u eerst nog wat meer informatie willen hebben over de rechten en plichten van de MR, dan kunt u hiervoor terecht bij dhr. Boogaard, voorzitter van de MR.

Lees meer
Waalse School Groep 8b bezoekt de Erasmus Universiteit
1 juni, 2018

Groep 8b bezoekt de Erasmus Universiteit

Groep 8 heeft op donderdag 31 mei jl. een bezoek gebracht aan de Erasmus Universiteit. Hier hebben ze een rondleiding gekregen en meegelopen met studenten. Daarnaast hebben ze minicollege’s gevolgd van de opleidingen geneeskunde, communicatiewetenschappen en bouwkunde.

Lees meer
Waalse School Nieuwe wet AVG
25 mei, 2018

Nieuwe wet AVG

Misschien heeft u in de media gehoord dat vandaag 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt. Deze wet geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken; dus ook voor scholen. 
Omdat ons bestuur Kind en Onderwijs Rotterdam al eerder is begonnen met het AVG-proof maken van haar scholen, verandert er nu in praktijk nog maar weinig.
We vragen u ook als ouders om zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal van leerlingen. Wanneer u bijvoorbeeld tijdens een uitje of op school foto’s maakt van uw kind waar ook andere leerlingen opstaan, plaats deze dan niet zomaar op social media als u niet weet of de ouders van de bewuste leerlingen hier prijs op stellen.

Lees meer
Waalse School Uitslag Centrale Eindtoets
25 mei, 2018

Uitslag Centrale Eindtoets

Deze week hebben de leerlingen van groep 8 de de uitslag van de Centrale Eindtoets 2018 (voorheen Cito Eindtoets) mee naar huis gekregen.

Het gemiddelde van de Waalse school ligt dit jaar op 537,6.
Dit is een uitslag die ruim vijf punten boven de ondergrens van onze schoolgroep ligt en 2 punten boven het landelijke gemiddelde van 535,6.

Twee leerlingen behaalden de hoogst mogelijke score van 550 punten.

Lees meer
Waalse School Extra peutergroep
18 mei, 2018

Extra peutergroep

Met ingang van 16 juni 2018 gaat stichting-groeibriljant een vierde peutergroep openen binnen de locatie Uk en Puk op de Waalse school.

Lees meer
Waalse School Groep 8 maakt een film
18 mei, 2018

Groep 8 maakt een film

Traditiegetrouw maken de leerlingen van groep 8 een film die na hun laatste schooldag wordt vertoond in Pathé Schouwburgplein. De hoofdrol in de film is uiteraard voor de leerlingen die afscheid nemen van de Waalse school. Momenteel zijn de opnames van de film in volle gang.

Lees meer
Waalse School Overhandiging opbrengst sponsorloop Ronald Mc Donald huis Rotterdam
26 april, 2018

Overhandiging opbrengst sponsorloop Ronald Mc Donald huis Rotterdam

Tijdens de koningsspelen organiseerde de Waalse school een sponsorloop. De helft van de opbrengst is voor het Ronald Mc Donald huis Rotterdam en de andere helft zal worden besteed aan leerlingen van de Waalse school. Op woensdag 25 april is het ingezamelde bedrag van 1550,- voor het huis aan een medewerkster van Ronald Mc Donald huis Rotterdam overhandigd. Namens het Ronald Mc Donald huis Rotterdam bedanken wij nogmaals alle leerlingen en ouders voor een succesvolle sponsorloop!

Lees meer
Waalse School Schoolreis
26 april, 2018

Schoolreis

De groepen 1 t/m 7 zijn vandaag op schoolreis geweest. De kleutergroepen hebben een heerlijke dag in Plaswijkpark gehad. De groepen 3 t/m 7 hebben een uitstekende tijd gehad in de Duinrell.

Lees meer