Nieuws

Waalse School Schoolsportvereniging
14 september, 2018

Schoolsportvereniging

Sinds vorig schooljaar is de Waalse school een Schoolsportvereniging. De schoolsportvereniging koppelt sportverenigingen en scholen aan elkaar, zodat kinderen de mogelijkheid krijgen om dichtbij huis te sporten. Dit levert een positieve bijdrage aan de gezondheid en schoolprestaties van kinderen en verbetert de leefbaarheid van de wijk. Afgelopen week is er in de groepen 3 t/m 8 informatie meegegeven over de diverse mogelijkheden om te sporten in de wijk. Wanneer u vragen heeft over de sporten, een nieuw kennismakingsboekje wilt of informatie over het jeugdfonds sport, kunt u terecht bij meester Boogaard.

Lees meer
Waalse School SKVR wijkmuziekschool voor groep 6
14 september, 2018

SKVR wijkmuziekschool voor groep 6

De Waalse school werkt samen met de SKVR, waarvan ook de wijkmuziekschool onderdeel uitmaakt. Leerlingen vanaf groep 6 worden hierdoor in de gelegenheid gesteld een instrument naar keuze te leren bespelen. Op maandag 10 september kregen alle leerlingen uit groep 6 op school een introductie les van de Wijkmuziekschool. Tijdens de les maakten zij kennis met allerlei verschillende instrumenten en mochten deze ook bespelen. Aan het eind van de les ontvingen alle leerlingen een inschrijfformulier. Wanneer uw kind het leuk vindt om aan de lessen deel te nemen, kunt u dit formulier thuis invullen en vervolgens inleveren bij de leerkracht.

Lees meer
Waalse School Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019
7 september, 2018

Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

Tijdens de MR vergadering van vrijdag 7 september zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zo zijn er twee nieuwe MR leden dit schooljaar. Meester De Bruijn neemt zitting in de personeelsgeleding na het vertrek van juffrouw Van der Jagt. Mevrouw Tuijn – van Mannekes vervangt dhr. Boer in de oudergeleding. Juffrouw Kat, intern begeleider op de Waalse school, heeft de speerpunten voor het schooljaar 18-19 toegelicht.

Lees meer
Waalse School Franse les
7 september, 2018

Franse les

Deze week zijn de Franse lessen van meester Popelier en juf van Kooten gestart. Van groep 1 t/m 8 hebben de leerlingen geleerd hoe zij zich in het Frans kunnen voorstellen en iets over zichzelf kunnen vertellen. Meester Popelier en juf van Kooten hebben een lesprogramma samengesteld dat precies aansluit bij de leeftijd van de kinderen. In de kleutergroepen werd de les vormgegeven door een toneelstukje, terwijl in groep 6 een interactieve presentatie werd gegeven op het digibord inclusief filmpjes en foto’s.

Lees meer
Waalse School Ronald McDonaldhuis Sophia Rotterdam
31 augustus, 2018

Ronald McDonaldhuis Sophia Rotterdam

Tijdens de koningsspelen in het vorige schooljaar organiseerde de Waalse school een sponsorloop. De helft van de opbrengst is geschonken aan het Ronald McDonald huis in Rotterdam. De leerlingen van de Waalse school hebben samen maar liefst 52 overnachtingen voor families in het Ronald Mc Donald huis Sophia bij elkaar gelopen!

Lees meer
Waalse School We zijn weer begonnen!
31 augustus, 2018

We zijn weer begonnen!

De vakantie zit er weer op! Uitgerust en met veel energie zijn de leerkrachten en leerlingen weer begonnen aan het schooljaar 2018-2019. We heten iedereen en met name al onze nieuwe leerlingen van harte welkom op de Waalse school. Om het schooljaar 2018-2019 met alle ouders feestelijk openen, nodigen wij u uit om op 5 september van 12.00-12.30 uur een “Nieuwjaarsborrel” te komen nuttigen in de klas van uw kind. In alle groepen zijn ouders welkom om de leerkracht, de andere leerlingen en hun ouders te leren kennen. Verder heeft ieder gezin een nieuwe kalender ontvangen met daarin alle belangrijke data en de schoolgids.

Lees meer
Waalse School Sportdag groepen 5 t/m 7
12 juli, 2018

Sportdag groepen 5 t/m 7

 Afgelopen woensdag 11 juli organiseerde de Waalse school haar jaarlijkse sportdag voor de groepen 5, 6 en 7. Deze sportdag vond plaats op het terrein van atletiekvereniging ‘Het lange pad’ bij het Kralingse bos. Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben een gezellige en sportieve dag gehad. Graag willen we alle ouders die hebben geholpen hartelijk bedanken. Mede dankzij u is deze dag sportief en gezellig verlopen! 

Lees meer
Waalse School Digitaal pesten
12 juli, 2018

Digitaal pesten

Digitaal pesten, online pesten of cyberpesten bestaat nog niet zo lang. Sinds de komst van internet, smartphones en social media worden kinderen niet alleen meer ‘gewoon gepest’ maar ook digitaal. Pesten is al jarenlang een onderwerp dat speelt op school en daarbuiten. Ook de gevolgen zijn bekend. Kinderen kunnen angstig worden en zich terugtrekken of juist agressief gedrag gaan vertonen. Het kan dan als ouder lastig zijn om je kind te steunen wanneer hij gepest wordt. Belangrijk bij (digitaal) pesten is dat het bespreekbaar wordt. Praat als ouder met je kind over wat hij of zij mee maakt op school.

Lees meer
Waalse School Afscheid en nieuwe leerkrachten
6 juli, 2018

Afscheid en nieuwe leerkrachten

Het zal u niet zijn ontgaan dat er in Nederland en met name in grote steden sprake is van een lerarentekort. Dit zorgt op alle (basis)scholen voor veel verloop. Leerkrachten die nu de kans krijgen en actief benaderd worden om dichter bij huis te gaan werken, veranderen in deze periode van baan. Voor de Waalse school betekent dit helaas dat we afscheid moeten gaan nemen van juf Trommels, juf Hendriks, juf Kartodikromo, juf Van der Jagt en juf Bakkeren. Allen wonen zij op behoorlijke afstand van school en sinds de files rond Rotterdam de afgelopen jaren alleen maar toegenomen zijn, zullen zij op hun nieuwe scholen in of bij hun woonplaats veel minder reistijd hebben. Volgende week nemen wij met het team afscheid van deze zeer gewaardeerde collega’s en we bedanken ze hartelijk voor hun inzet voor de Waalse school! We zijn blij dat we alle vacatures weer hebben kunnen opvullen met nieuwe collega’s die op hun beurt ook toe waren aan een nieuwe uitdaging of dichter bij huis wilden werken.

Lees meer
Waalse School Kleinere groepen
6 juli, 2018

Kleinere groepen

Het afgelopen schooljaar heeft u in de media veel kunnen lezen over werkdruk in het onderwijs. Om deze reden heeft de overheid meer geld voor scholen ter beschikking gesteld. In de nieuwsbrief van vorige week heeft u al kunnen lezen dat we uit deze gelden volgend jaar voor 2 dagen een vakleerkracht Frans aanstellen. Daarnaast zijn we blij dat we door deze financiële impuls én een verhoging van andere rijksbijdragen volgend schooljaar in een groot aantal leerjaren kleinere groepen kunnen realiseren.

Lees meer