Nieuws

Waalse School Sportdag groepen 5 t/m 7
12 juli, 2018

Sportdag groepen 5 t/m 7

 Afgelopen woensdag 11 juli organiseerde de Waalse school haar jaarlijkse sportdag voor de groepen 5, 6 en 7. Deze sportdag vond plaats op het terrein van atletiekvereniging ‘Het lange pad’ bij het Kralingse bos. Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben een gezellige en sportieve dag gehad. Graag willen we alle ouders die hebben geholpen hartelijk bedanken. Mede dankzij u is deze dag sportief en gezellig verlopen! 

Lees meer
Waalse School Digitaal pesten
12 juli, 2018

Digitaal pesten

Digitaal pesten, online pesten of cyberpesten bestaat nog niet zo lang. Sinds de komst van internet, smartphones en social media worden kinderen niet alleen meer ‘gewoon gepest’ maar ook digitaal. Pesten is al jarenlang een onderwerp dat speelt op school en daarbuiten. Ook de gevolgen zijn bekend. Kinderen kunnen angstig worden en zich terugtrekken of juist agressief gedrag gaan vertonen. Het kan dan als ouder lastig zijn om je kind te steunen wanneer hij gepest wordt. Belangrijk bij (digitaal) pesten is dat het bespreekbaar wordt. Praat als ouder met je kind over wat hij of zij mee maakt op school.

Lees meer
Waalse School Afscheid en nieuwe leerkrachten
6 juli, 2018

Afscheid en nieuwe leerkrachten

Het zal u niet zijn ontgaan dat er in Nederland en met name in grote steden sprake is van een lerarentekort. Dit zorgt op alle (basis)scholen voor veel verloop. Leerkrachten die nu de kans krijgen en actief benaderd worden om dichter bij huis te gaan werken, veranderen in deze periode van baan. Voor de Waalse school betekent dit helaas dat we afscheid moeten gaan nemen van juf Trommels, juf Hendriks, juf Kartodikromo, juf Van der Jagt en juf Bakkeren. Allen wonen zij op behoorlijke afstand van school en sinds de files rond Rotterdam de afgelopen jaren alleen maar toegenomen zijn, zullen zij op hun nieuwe scholen in of bij hun woonplaats veel minder reistijd hebben. Volgende week nemen wij met het team afscheid van deze zeer gewaardeerde collega’s en we bedanken ze hartelijk voor hun inzet voor de Waalse school! We zijn blij dat we alle vacatures weer hebben kunnen opvullen met nieuwe collega’s die op hun beurt ook toe waren aan een nieuwe uitdaging of dichter bij huis wilden werken.

Lees meer
Waalse School Kleinere groepen
6 juli, 2018

Kleinere groepen

Het afgelopen schooljaar heeft u in de media veel kunnen lezen over werkdruk in het onderwijs. Om deze reden heeft de overheid meer geld voor scholen ter beschikking gesteld. In de nieuwsbrief van vorige week heeft u al kunnen lezen dat we uit deze gelden volgend jaar voor 2 dagen een vakleerkracht Frans aanstellen. Daarnaast zijn we blij dat we door deze financiële impuls én een verhoging van andere rijksbijdragen volgend schooljaar in een groot aantal leerjaren kleinere groepen kunnen realiseren.

Lees meer
Waalse School Groep 8 helpt in verzorgingstehuis
29 juni, 2018

Groep 8 helpt in verzorgingstehuis

De leerlingen van groep 8 hebben woensdag 27 juni geholpen in verzorgingstehuis Rubroek. Zo hebben de leerlingen diverse sport en spel activiteiten gedaan met de bewoners. Daarnaast hebben ze een heerlijke, gezonde lunch gemaakt en tezamen met de bewoners genuttigd. Kenmerkend voor de Waalse school is dat er veel aandacht is voor burgerschap. Leren gebeurt niet alleen op school. De school staat midden in de maatschappij en zoekt verbinding in de wijk door initiatieven als deze.

Lees meer
Waalse School Franse les
29 juni, 2018

Franse les

Zoals u weet is de Waalse school in 1739 opgericht door Franse Hugenoten. Wij zijn trots op dit stukje geschiedenis en stralen dat graag uit. U ziet dat o.a. terug in ons logo en de jaarlijkse viering van de Franse dag. Binnen ons onderwijs heeft de Franse taal altijd een plekje gehad. De Waalse school zal vanaf volgend schooljaar de Franse lessen nieuw leven inblazen en structureel laten terug komen in het rooster. Alle leerlingen, van groep 1 t/m 8 zullen Franse les krijgen van meester Popelier. Meester Popelier wordt behalve groepsleerkracht ook twee dagen vakleerkracht Frans. Hij spreekt zelf uitstekend Frans en vindt het bovendien ontzettend leuk om deze lessen vorm te mogen gaan geven. Hij zal hierbij het eerste half jaar ondersteund worden door juf van Kooten.

Lees meer
Waalse School Medezeggenschapsraad
22 juni, 2018

Medezeggenschapsraad

Tijdens de MR vergadering van vrijdag 22 juni zijn er diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zo zijn er formele zaken waar de MR adviesrecht in heeft, zoals de formatie en de inhoud van de schoolgids, goedgekeurd. Tenslotte heeft Dhr. De Boer, vader van Jordy uit groep 8, na jaren trouwe dienst afscheid genomen van de Waalse school en de MR. Met het vertrek van dhr. De Boer ontstaat er een vacature voor de oudergeleding van de MR. Hierover heeft u bericht ontvangen middels een brief. Met behulp van het toegevoegde stembiljet kunt u uw stem uitbrengen op de kandidaat die uw voorkeur heeft.

Lees meer
Waalse School Sportdag groepen 5 t/m 7
22 juni, 2018

Sportdag groepen 5 t/m 7

Op woensdag 11 juli a.s. staat de jaarlijkse sportdag van de Waalse school gepland. Deze vindt plaats op het Lange Pad in Rotterdam-Kralingen. De kinderen doen op deze dag allerlei atletiek onderdelen en proberen een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Verder zal de nadruk liggen op de gezelligheid en het sportieve gedrag van de leerlingen. We starten om 9.15 uur en eindigen om 12.30 uur.

Lees meer
Waalse School Franse dag 2018
15 juni, 2018

Franse dag 2018

Op woensdag 13 juni vierde de Waalse school haar 279-jarig bestaan met de jaarlijkse Franse dag. Het was een zonnige dag vol met leuke activiteiten voor alle kinderen. De leerlingen hebben in de ochtend diverse knutselwerken gemaakt die tentoon werden gesteld op het schoolplein. En tijdens de picknick op het plein konden de leerlingen genieten van stokbrood, druiven, croissantjes en andere lekkernijen zoals heerlijke Franse frietjes. De ouders waren van harte welkom bij de Franse bistro op het plein waar stokbrood, croissants en druivensap geserveerd werd. En veel ouders en leerlingen hebben een karikatuur van zichzelf laten tekenen op ´Montmartre´. De brocante markt, een jaarlijks terugkerend succes, werd druk bezocht door ouders, leerlingen en wijkbewoners.

Lees meer
Waalse School Nieuws van de leerlingenraad
15 juni, 2018

Nieuws van de leerlingenraad

Afgelopen dinsdag was de laatste vergadering van de leerlingenraad van dit schooljaar. Aan de hand van de punten uit de ideeën bussen in de klas, was er een agenda opgesteld. Het was weer een waardevolle bijeenkomst! Hier onder ziet u een aantal besproken punten: Buitenspeelgoed. We hebben besproken wat we nog missen en hoe de leerlingen met de materialen omgaan. De leerlingenraad is tevreden, maar ziet graag nog wel meer ballen en paardijtuigjes op het schoolplein. Dit gaan we regelen voor volgend schooljaar. We hebben gekeken naar de opbrengst van de sponsorloop. De leerlingen zijn met ideeën gekomen over wat we met het geld kunnen doen. De leerlingenraad geeft aan dat leerlingen graag nog meer nieuwe boeken zien in de schoolbibliotheek. De leerlingenraad kregen een kijkje achter de schermen bij de organisatie van de Franse dag. Een aantal leerlingen uit de raad hebben tijdens de markt geholpen bij de kraam met hapjes en drankjes.

Lees meer