MR-vergadering

Tijdens de MR-vergadering bespreken de personeel- en oudergeleding van de MR de vastgestelde agendapunten.