Welkom nieuwe collega’s

 

Deze week heeft u tijdens het rapportgesprek gehoord bij welke leerkracht uw kind in de klas komt. Wij zijn als school ontzettend blij dat het ons is gelukt, ten tijde van een groot lerarentekort, voor alle groepen goede leerkrachten te vinden.

 

Daarnaast zullen de Franse lessen van dhr. Popelier volgend schooljaar voortgezet worden en zal dhr. Smouter 1 dag per week muziekles gaan geven. Ook zal dhr. Smouter van start gaan met een heus Waals schoolkoor! (meer info volgt).

 

 

Nieuwe collega’s die we in september mogen verwelkomen, zijn:

 

Mw. Verkerk was jaren geleden student op de Waalse school en werkt tot de zomervakantie op een basisschool in Bleiswijk.  Zij wil graag weer in Rotterdam komen werken en keert daarom terug op de Waalse school.

 

Dhr. Vreugde was oorspronkelijk leerkracht in het basisonderwijs, maar heeft de laatste jaren als teamleider en docent op het VMBO gewerkt. Wij zijn blij dat hij weer terug wil keren naar het basisonderwijs en dat hij graag op de Waalse school wil komen werken.

 

Mw. Van den Heuvel is al in juni gestart op de Waalse school. Zij werkte voorheen als leerkracht in het basisonderwijs in een andere wijk van Rotterdam, maar was toe aan een nieuwe uitdaging die zij bij ons heeft gevonden.

 

Mw. Van Os is zij-instromer in het basisonderwijs en heeft ook al een opleiding aan het conservatorium afgerond. Zij werkt op een andere school ook een dag als muziekdocent, maar zal vanaf september als leerkracht op de Waalse school werken in groep 5.

 

Ook zijn we blij dat we mw. De Kleijn en dhr. Van der Heijden, die dit schooljaar nog stage liepen, een baan op de Waalse school hebben kunnen aanbieden. Zij komen als leerkracht op de Waalse school werken.

 

Ook mw. Alvares liep twee jaar geleden stage op de Waalse school. Na dit schooljaar op de Talmaschool te hebben gewerkt, zal zij volgend jaar op de Waalse starten in groep 4.

 

Tot slot verwelkomen we onze LIO-student mw. Brus, die ooit zelf als leerling op de Waalse school zat, in groep 1. Ook mw. Peiter en mw. De Koning die tijdelijk vanuit de invalpool op de Waalse school werken, heten we van harte welkom!