Leerlingenraad 2021-2022

 

 

Dit schooljaar zullen Adem (6a), Jaynivaira (6b),  Aliyana (7a), Mason (7b), Ahmed (8a), Baris (8b) en Djenairo (8c) alle groepen vertegenwoordigen.

Met name door de inzet van de leerlingenraad wordt de school een oefenplaats voor burgerschapsvaardigheden die leerlingen nodig hebben in de maatschappij. Ze leren hierdoor o.a. op een positieve manier mee te denken, te discussiëren, te luisteren naar elkaars mening en zoeken zij samen naar oplossingen voor de vraagstukken die aan de orde komen.

Woensdag 13 oktober vergaderde de leerlingenraad.

Iedere leerling heeft zijn eigen motivatie om mee te denken met het schoolbeleid. Zo gaf Ahmed uit groep 8, tevens voorzitter van de raad, aan de veilige sfeer op school te willen continueren. Baris vindt het promoten van de school belangrijk voor toekomstige leerlingen.

Met de diverse kwaliteiten van de leerlingen zal de leerlingenraad zich inzetten namens alle leerlingen van de school.

De leerlingen nemen de besproken onderwerpen mee terug de klas in en zullen deze terugkoppelen aan hun klasgenoten.