Nieuws uit de bijlesgroep

 

 

 

De Waalse school organiseert bijlessen voor leerlingen van de groepen 6 t/m 8 in de periode van de zomer- tot de kerstvakantie.

Hiervan hebben we nog 5 weken te gaan. Daarom een update van de bijlesgroep van groep 6 (met 16 leerlingen) op de woensdag van mw. Tap en mw. Bolhuis.

Afgelopen week oefenden de leerlingen met elkaar het klokkijken door te ‘flitsen’. Bij flitsen houdt een leerling een kaartje omhoog met daarop een plaatje van een digitale- of analoge tijd. De andere leerling zegt hardop welke tijd er op het kaartje staat. Door het kaartje om te draaien, kan het antwoord gecontroleerd worden. Een leuke en leerzame activiteit.

In de bijles werken de leerlingen grotendeels digitaal aan rekenen en spelling middels Snappet. Omdat dit interactief werkt, kunnen de leerkrachten de voortgang van de leerlingen volgen op hun eigen scherm en geven zij kinderen die dat nodig hebben direct extra instructie.

Begrijpend lezen oefenen de leerlingen in een werkboekje. De instructie is gericht op goed lezen en woorden onderstrepen die je moeilijk vindt. Deze woorden worden dan uitgelegd en besproken. Verder oefenen de leerlingen het terug en verder lezen in de tekst om tot het antwoord te komen.

De leerlingen doen goed hun best en de resultaten van de bijlessen zijn bij veel leerlingen al zichtbaar!