Leerkrachten op cursus

 

We hebben u al eens geïnformeerd over de Lekker Fit! gymlessen bij de groepen 1 en 2. Hierbij wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en veel bewegen.

De kleuterleerkrachten hebben al veel trainingen gehad van dhr. Van der Kaaden, een specialist op het gebied van bewegen. Tijdens de gymlessen gaf hij praktische tips om de gymles bij de kleuters gestructureerd en leerzaam te laten verlopen.

Op woensdag 3 november hebben de kleuterleerkrachten een cursus gekregen van dhr. De Groot. Hij heeft de leerkrachten praktische tips gegeven bij de opzet van de gymmaterialen en hier ook de theorie aan gekoppeld.

Een leerzame en leuke middag met veel nieuwe inzichten die zij meteen kunnen inzetten in hun gymles!