Huidige coronamaatregelen op school

 

 

Zoals u weet, loopt het aantal corona-besmettingen in Nederland in hoog tempo op. Wij zijn dan ook genoodzaakt om de maatregelen op school, na overleg met de MR, helaas weer aan te scherpen.

Dit betekent dat alle ouderactiviteiten tot nader order geannuleerd worden, ouders hun kind weer uitsluitend tot het hek mogen brengen en gesprekken met ouders in principe online plaats zullen vinden.

Wij proberen zieke collega’s zoveel mogelijk te vervangen. Echter, collega’s die in verplichte quarantaine zitten, kunnen we meestal niet vervangen. Groepen waarvan de leerkracht in quarantaine zit maar niet ziek is, zullen daarom thuis online les krijgen. Mocht dit t.z.t. voor de groep van uw kind gelden, berichten we u hier uiteraard over.

Op veel scholen zijn er grote uitbraken onder leerlingen die ook hun klasgenoten en leerkrachten kunnen besmetten. Ons belang is het fysieke onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan.

Help ons alstublieft door uw kind met (verergerende) verkoudheidsklachten thuis te houden en bij twijfel te laten testen. Op deze manier voorkomen we dat veel groepen en leerkrachten thuis komen te zitten en houden we de school open!